Opvangorganisatie Zienn start met thuisteam voor begeleid wonen

Zienn start een ThuisPlus-team in Fryslân. ThuisPlus is er voor mensen die zelfstandig willen (blijven) wonen en daar hulp bij nodig hebben. Begeleiders van de opvangorganisatie komen bij hen thuis langs en steunen waar nodig, zodat ze thuis kunnen blijven wonen.
© Google Street View
Voor sommige mensen is het moeilijk om goed voor zichzelf en hun huishouden te zorgen. Dat kan bijvoorbeeld komen door psychiatrische problemen in combinatie met verslaving. Met ThuisPlus komen begeleiders van Zienn langs om hen thuis te ondersteunen.
ThuisPlus kan voorkomen dat mensen in een instelling begeleid moeten worden, maar het kan ook een vervolgstap zijn naar een periode van leven in een voorziening voor beschermd wonen. De overgang naar zelfstandigheid in een eigen huis kan lastig zijn voor mensen met meervoudige problematiek. Om te voorkomen dat ze terugvallen in oude gewoontes zou steun op maat met ThuisPlus een goede oplossing zijn.

Steun voor meer mensen

Met ThuisPlus kunnen nog meer mensen in Fryslân steun krijgen, meldt Zienn. "Vanuit iedere locatie in Friesland neemt één HBO-geschoolde medewerker deel aan het team. Hiermee garanderen we een brede expertise en beschikbaarheid in grote delen van Fryslân", zegt Nynke Plantinga, hoofd regio Fryslân.
Als mensen terugvallen, kunnen zij tijdelijk verblijven in bestaande voorzieningen van Zienn. Ze kunnen ook deelnemen aan activiteiten. "Juist die combinatie biedt veel kansen om te werken aan (meer) zelfstandigheid en perspectief voor de toekomst", aldus Plantinga.