VIDEO: Rechtszaak tegen gemeente Waadhoeke over Friese plaatsnamen

In de rechtbank van Leeuwarden was dinsdagochtend de rechtszaak tegen de gemeente Waadhoeke over het gelijktrekken van het gebruik van de Friese plaatsnamen in de gemeente terug. In de gemeente worden plaatsnamen nu in het Fries, Bildts en Nederlands door elkaar gebruikt. De zaak is aangespannen door een inwoner van de gemeente.
Rjochtsaak Fryske plaknammen
Jehannes Elzinga uit Franeker spant de zaak aan. Hij vindt het oneerlijk dat inwoners van de eerdere gemeenten Menameradiel en Littenseradiel wel Friese namen mogen gebruiken en hij als inwoner van oud-Franekeradeel niet.
"Ik heb al verschillende keren de gemeente Waadhoeke verzocht om over te gaan tot harmonisatie, maar ze willen het niet", zegt Elzinga. Het gaat hem niet alleen om de plaatsnaamborden. Als de namen niet officieel vastgelegd worden in de basisadministratie, kan dat tot problemen leiden bij de rechtbank, belastingdienst of andere overheidsorganen.
Elzinga vindt dat zijn rechten geschonden worden. Hij strijdt al langer voor het Fries in gemeente Waadhoeke. "Als het niet vastgelegd wordt kan het zomaar weer afgeschaft worden," meent hij. "Het Fries is geen aardigheidje van 'och, we zetten ook even de Friese naam op het bord'." Elzinga denkt dat hij de rechtszaak wel kan winnen.
De rechtbank doet over zes weken uitspraak.
Verslaggever Wytse Vellinga was bij de rechtszaak
Kijk de rechtszaak hieronder integraal terug: