Regiodeals definitief: Zuidoost-Fryslân krijgen miljoenen van het Rijk

De regio Zuidoost-Fryslân krijgt in totaal 30 miljoen euro om te investeren in onder andere de waterhuishouding en de dorpscentra. Van dat geld komt 15 miljoen van het rijk en 15 miljoen van de provincie, Wetterskip Fryslân en de betrokken gemeentes. De deal voor Zuidoost-Fryslân is een van de twaalf regiodeals waar de regering de komende tijd miljoenen aan uitgeeft. Het geld is bedoeld voor projecten in de gemeentes Smallingerland, Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland en Heerenveen.
© Omrop Fryslân, Jantine Weidenaar
Er zijn acht 'actielijnen' opgesteld waar het geld in geïnvesteerd zal worden. Zo gaat er onder meer geld naar de dorpskernen van Wolvega, Oosterwolde, Gorredijk, Akkrum en Jubbega om de winkelgebieden te versterken en de sociale cohesie te vergroten.
Ook het welzijn van de inwoners krijgt aandacht in de regiodeal. In samenwerking met de overheid, het onderwijs en ondernemers wordt een nieuw programma over de zorgeconomie ontwikkeld. Hieronder valt onder meer gezondheid, werkgelegenheid, en gezond en veilig oud worden.

Duurzaamheid

Een ander deel van het geld van de regiodeal gaat naar de natuur in Zuidoost-Fryslân, daarnaast is er geld beschikbaar voor het droogteprobleem en het verbeteren van de bodemkwaliteit.
De regiodeal zet verder in op lokale energie-initiatieven. Het is de bedoeling dat bij het ontwikkelen van nieuwe energieprojecten rekening gehouden wordt met het landschap.

Toerisme

Tot slot is ook de recreatie en het toerisme in de provincie een van de actielijnen. Er wordt een strategie ontwikkeld, gericht op de 'slimme groei' van de gastvrijheidseconomie.