Dokkum krijgt het kleinste biermuseum van Nederland

In Dokkum komt een klein biermuseum. Het wordt gevestigd in de kelder van stadsbrouwerij Bonifatius aan de Diepswal. De beheerder van de stadsbrouwerij, Stichting Dockumer Biergile, heeft 70.000 euro Europese subisidie gekregen voor dit project. De rest van het geld - nog eens 70.000 euro - komt uit de winst van de onderneming. Het Dokkumer biermuseum wordt het kleinste biermuseum van Nederland.
It brouwen fan it bier © Dokkumer bierbrouwerij
It biermuseum is ûnderdiel fan it projekt 'Van Bonifatius tot Biergeschiedenis'. Njonken it museum wurdt der ek in replika putstoel pleatst op de kaai foar de Djipswâl oer, it Grutdjip.
Het biermuseum is onderdeel van het project 'Van Bonifatius tot Biergeschiedenis'. Naast het museum wordt er ook een replica putstoel geplaatst op de kade voor de Diepswal, over het Grootdiep.

Putstoel

De putstoel werd vroeger gebruikt om water uit houten tonnetjes te takelen die op skûtsjes stonden. Het water werd daarna naar de kelder van de brouwerij gebracht en overgegoten in tonnen of ketels. Van dat water werd uiteindelijk bier gemaakt. Het water van de bieren in Dokkum kwam van de Bonifatiusbron.
Pentekening troch F.J. van der Elst, Dokkum, 1764 © net bekend
Met het project 'Van Bonifatius tot Biergeschiedenis' wordt de geschiedenis van het bierbrouwen in Dokkum nieuw leven ingeblazen. In de middeleeuwen werd er al bier gebrouwen. Op het hoogtepunt waren er 19 brouwerijen in de stad. In 1876 hield de laatste Dokkumer brouwer op.
In 2016 begon het Dockumer biergilde met de brouwerij en daarmee kwam het Bonifatiusbier terug.