Natuur in de Twijzelermieden van nationale betekenis

Een deel van de Twijzelermieden is in vijf jaar tijd uitgegroeid tot een natuurgebied van nationale betekenis, geeft Staatsbosbeheer aan. Het is een zogenoemd schraalgrasland met zeer zeldzame planten. De meest bijzondere is de moeraswespenorchis. Daarvan zijn er nu al 80 vindplaatsen aangetroffen.
Natuer Twizelermieden fan nasjonale betsjutting
Deze moeraswespenorchissen staan meestal in groepjes bijeen en zoals de naam al zegt, hebben ze wespen nodig voor de bestuiving. Normaal worden ze het meest gevonden in kalkrijke duinvalleien.
De moeraswespenorchis in de Mieden © Omrop Fryslân, Remco de Vries
Het gebied waar het om gaat is in 2015 opnieuw ingericht met een eigen waterhuishouding, zo blijft het ook in een droge tijd nat. En het gaat niet om zomaar wat water, maar om kwelwater, legt boswachter Gjerryt Hoekstra uit: "Die kwelwaterstroom is echt uniek. Die werkt hier nog en dat is echt de motor onder dit gebied. En dat water is soms wel honderd jaar onder de grond onderweg. Dat wordt onder de grond gefilterd. Fosfaat en nitraat gaan eruit en het neemt onder meer ijzer en kalk op. En dat zeer schone en uiteindelijk schrale water komt hier naar boven en daar profiteren deze plantensoorten van."

Cultuurland

Het is wel cultuurland, want ooit werd het in gebruik genomen als hooiland. Dat betekent dat er geen beesten liepen en dat het niet bemest werd. Wel werd het in augustus voor het voor het hooi gemaaid. Dat betekent ook dat dit nu weer moet gebeuren om te voorkomen dat het uiteindelijk een moerasbos wordt. Er is niet veel van deze natuur meer, zegt Hoekstra: "Er zijn in Nederland nog enkele tientallen tot honderd hectare van dit type habitat over."
Bloemenrijkdom in de Twijzelermieden © Omrop Fryslân, Remco de Vries
Eerder zagen de hele Twijzelermieden er zo uit. En er liggen kansen om meer van deze speciale natuur te ontwikkelen. Maar daarvoor is geld nodig, dat er nu nog niet is.
© Omrop Fryslân, Remco de Vries