Waddenfonds steekt 8 ton in proef met zoetwateropslag

Het Waddenfonds investeert 850.000 euro in Zoete Toekomst op Texel, een project dat op grote schaal regenwater opvangt voor de irrigatie van landbouwgronden. De pilot moet een oplossing bieden aan agrariërs op de Waddeneilanden die steeds meer te kampen hebben met grote droogte, ook door klimaatverandering. Als de proef op Texel lukt, kunnen ook boeren op de andere Waddeneilanden ervan profiteren.
Texel © Shutterstock.com, TasfotoNL
Zoete Toekomst is onderdeel van het Investeringskader Waddengebied (IKW), waarbij de Waddenprovincies zorgdragen voor financiering van omvangrijke en meerjarige projecten. De totale investering in Zoete Toekomst bedraagt 1,8 miljoen euro.
Agrariërs op de eilanden hebben extra last van droogte omdat er geen aanvoer is van zoetwater van rivieren en het IJsselmeer. Ook mag het drinkwater dat via een leiding aangevoerd wordt vanaf de vaste wal niet gebruikt worden voor beregening. Daar komt nog eens bij dat het regenwater dat op de eilanden valt, afgevoerd wordt naar de Waddenzee.
Het probleem wordt nog eens vergroot door de klimaatverandering, waarbij grote periodes van droogte zich afwisselen met zware regenbuien. Het vasthouden van regenwater door middel van opslag in reservoirs zou daarom een mogelijke oplossing kunnen zijn.

Ondergrondse opslagsystemen

Het kennisproject behelst het ontwikkelen van twee ondergrondse opslagsystemen van circa 50 tot 100 hectare met elk 15 tot 20 waterputten. Hier komen ook installatiegebouwtjes met daarin een waterpomp. Er kan naar verwachting jaarlijks in totaal 300.000 m3 water ondergronds worden vastgehouden. Via irrigatieleidingen wordt het hemelwater vervolgens naar de landbouwgronden geleid.
Ook wordt gekeken of er zoet water uit de duinen via leidingen naar de waterputten kunnen worden vervoerd. Het is nadrukkelijk een kennisproject, dat bij succes tot uitrol kan leiden op andere Waddeneilanden en het vaste land. De proef begint deze zomer en duurt tot eind 2023.

Zelfvoorzienend

Het project past in de doelstelling van het Waddenfonds om zoet water slim te benutten en vast te houden, zodat Waddeneilanden op dit vlak zelfvoorzienend kunnen worden. Ook het doel duurzame economische ontwikkeling, specifiek het verduurzamen van de agrarische sector, draagt bij aan de doelstelling.