Raad De Fryske Marren wil aandacht Rijk en Europa voor pesticideproblematiek

De gemeenteraad van De Fryske Marren wil de maatschappelijke onrust over het gebruiken van bestrijdingsmiddelen in Gaasterland onder de aandacht brengen van het Rijk en Europa. De raadsleden constateren dat de inwoners zich al jaren ongerust maken over het gebruiken van bestrijdingsmiddelen in de bollenteelt. Daardoor komen de inwoners en telers steeds meer tegenover elkaar te staan.
© Shutterstock
GroenLinks, PvdA, FNP, D66, VVD, CU en NCPN dienden woensdagavond een gezamenlijke motie in waarin ze het college verzoeken om het Rijk en Europa te wijzen op de kwestie.

Onderzoek

Omwonenden maken zich zorgen om onder andere de gezondheidsrisico's, maar onderzoek biedt tot nog toe geen uitsluitsel. Enerzijds zeggen het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de gezondheidsraad dat er reden tot zorg lijkt te zijn. "In die zin hebben omwonenden de wetenschap aan hun kant" legt GroenLinks-fractievoorzitter Anne Merkuur uit.
Anderzijds wordt er geen oplossing geboden door het Rijk. Merkuur: "De telers zeggen dat het volgens Europese toelatingsnormen veilig is en dat ze niets doen dat niet mag. Maar zo kom je niet verder."
Fractievoorzitter Anne Merkuur van GroenLinks in De Fryske Marren
Voor telers is het ondertussen vrijwel onmogelijk de ongerustheid bij inwoners weg te nemen en dus komen partijen tegenover elkaar te staan. Een situatie die voort blijft duren zolang er geen duidelijkheid geboden wordt door de overheid.

Rol gemeente beperkt

Omdat het Rijk en Europa formeel gaan over de toepassing van bestrijdingsmiddelen is de rol van de gemeente beperkt. : De gemeente gaat alleen over het ruimtelijke stuk hierin. De Fryske Marren heeft nu wel het initiatief genomen om een spuitvrije zone in te stellen van 50 meter. Maar daar los je het probleem niet mee op."
Het college werd daarom middels een motie verzocht om de urgentie van deze problematiek aan te kaarten bij de minister van Landbouw, de Tweede Kamer, de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad.

Vereniging van Friese Gemeenten

Bijna alle raadsleden stemden voor de motie. Wethouder Groeneveld gaf aan uit de voeten te kunnen met de motie en hiermee aan de slag te gaan.
Merkuur: "Ik heb begrepen dat ze er samen met de wethouders met de portefeuilles gezondheid, ruimtelijke ordening en duurzaamheid naar gaat kijken. Ze gaan het samen inbrengen bij de Vereniging van Friese Gemeenten en vanuit daar verder kijken wat de beste aanpak is."