Zorgen FNP over groeiend tekort van vakkundig personeel

Vakmanschap en de ambachtseconomie moeten een plek krijgen in de nieuwe provinciale nota Economie. Dat zegt de Statenfractie van de FNP. De partij maakt zich zorgen dat het tekort aan vakkundig personeel steeds groter wordt. De FNP komt woensdag daarom in de Staten met een motie om daar goed rekening mee te houden.
© Shutterstock
De fractie stelt vast dat ambacht en vakmanschap niet expliciet in de startnotitie van het college over Economie staan. Terwijl dat een heel belangrijk punt is, zo zegt woordvoerder Sybren Posthumus.
"Er is of dreigt in Fryslân een groot tekort aan vakmensen. Er zijn ook al bedrijven die daarom zelf al bedrijfsscholen hebben", legt Posthumus uit. "In 2019 geeft een op de zes bedrijven in Fryslân aan dat er productiebeperkingen waren door een tekort aan vakkundig personeel. Wij willen dat de Provincie hier rekening mee houdt."

Theorie omzetten in praktijk

Het is hierbij, volgens Posthumus, niet alleen van belang dat personeel theoretische kennis heeft, maar dat ook kan omzetten in de praktijk. "Een goede timmerman, schilder, elektrotechnicus is goud waard. Door deze mensen op te leiden is Fryslân er straks klaar voor als de economie weer aantrekt", legt Posthumus uit. "Wij vragen daarom in de nota bij het onderdeel 'Human Capital' een expliciete plek te geven aan de ambachtseconomie en vakmanschap."