Meer mensen in nachtopvang Zienn; aantal dakloze jongeren verdubbeld

Door een nieuwe werkwijze van Zienn maken mensen minder lang gebruik van de nachtopvang. Dat blijkt uit de jaarcijfers van 2019 van de opvangorganisatie. Het aantal bezoekers van de nachtopvang is echter wel toegenomen, voornamelijk het aantal jongeren, met maar liefst 50 procent.
De nachtopfang fan Zienn yn Ljouwert © Google Street View
266 mensen zochten in 2019 onderdak in de nachtopvang aan de Oostergoweg in Leeuwarden, een kwart meer dan in 2018. Het aantal bezoekers nam dus sterk toe. Het aantal bezoeken echter niet. Mensen verbleven in 2019 gemiddeld 39 nachten in de opvang, in plaats van 47 in 2018. Die afname komt door de nieuwe werkwijze die Zienn in 2018 inzette om mensen sneller te begeleiden naar een passende vervolgplek.

Instroom minder makkelijk

Zo wordt er kritischer gekeken wie er naar de nachtopvang moet. "We hebben gezorgd dat de instroom minder makkelijk ging", let Marita Schreur van Zienn uit. Sinds vorig jaar moeten bezoekers reserveren voor een slaapplek in de nachtopvang. Daarnaast mogen mensen maximaal drie maanden in de nachtopvang verblijven. In die maanden wordt er gezocht naar een eigen plek. "Maar dat is erg lastig, dus het gebeurt ook vaak dat mensen naar onze algemene opvang gaan."
Dat het aantal bezoekers van de nachtopvang is toegenomen, is volgens Schreur ook een landelijke ontwikkeling: "Voor een deel komt dat ook door de krapte in het woningaanbod, zeker voor jongeren." Daarnaast kampt deze doelgroep ook met veel andere problemen, bijvoorbeeld in de relationele sfeer.

Verdubbeling jongvolwassenen

Opvallend is de verdubbeling van het aantal jongvolwassenen dat terechtkomt in de nachtopvang. Dat nam van 31 personen in 2018 toe naar 60 in 2019. Zienn denkt dat die verdubbeling komt doordat jongvolwassenen lang in de jeugdzorg hebben gezeten. Schreur: "Die verlaten ze op hun 18e. Dan proberen ze vaak op eigen benen te staan en dat gaat niet altijd even makkelijk. Het gaat om jongeren met meervoudige problematiek. Na een aantal jaar zie bij hen toch een terugval."
© Zienn
Om jongeren beter te kunnen begeleiden, heeft Zienn voor hen een aparte afdeling in de nachtopvang ingericht: het Huis voor Jongeren. Jongeren tot zo'n 24 jaar kunnen daar terecht in plaats van in de nachtopvang. Er zijn negen crisisplekken. Het probleem is echter dat die constant vol zitten. In overleg met de gemeente en Sociaal Domein Fryslân zet Zienn daarom in op 'ThuisPlus'. "Dat betekent dat we aan de voorkant proberen deze jongeren op te vangen. Door middel van begeleiding kijken we of we ze op de plek waar ze wonen, kunnen helpen met hun problematiek."
Naast de nachtopvang heeft Zienn nog acht opvanglocaties. Daar wordt ingezet op crisisinterventie: het voorkomen dat mensen in de opvang terechtkomen. Daarvoor kaan begeleiders bij mensen langs om hen te helpen bij hun zwaarste problemen en het regelen van vervolghulp. "Je moet voorkomen dat mensen uit huis worden geplaatst. Als dat eenmaal gebeurt, moeten ze namelijk weer helemaal opnieuw beginnen. Dat is heel moeilijk."
Marita Schreur van Zienn over de cijfers