Bernhard van Haersma Buma: vader en zoon uit een burgemeestersfamilie

Een vader en een zoon van een burgemeester. Dat was Bernhard van Haersma Buma. Zelf vervulde hij die rol ook 31 jaar. Eerst acht jaar in de gemeente Workum, van 1962 tot 1970, en daarna van 1970 tot zijn pensioen in 1993 in de gemeente Sneek.
Vorig jaar maakte Omrop Fryslân deze reportage naar aanleiding van de installatie van zijn zoon Sybrand als burgemeester van Leeuwarden:
Bernhard van Haersma Buma overleed vrijdag op 88-jarige leeftijd.
Van Haersma Buma werd geboren in Stavoren als zoon van Sybrand Marinus van Haersma Buma, die daar sinds 1930 burgemeester was. Toen hij zes jaar was, werd zijn vader burgemeester van Wymbritseradiel. Zijn vader kwam in het begin van de Tweede Wereldoorlog om het leven in het concentratiekamp Neuengamme, waar hij terecht kwam vanwege zijn anti-Duitse houding.
Na het afstuderen werkte Bernhard Van Haersma Buma bij het kabinet van de burgemeester van Den Haag. In 1959 werd hij waarnemend chef van het kabinet van de commissaris van de Koningin in Drenthe.

Politieke carrière

De politieke carrière van Van Haersma Buma begon toen hij in 1960 gekozen werd tot voorzitter van de Federatie van Christelijk-Historische Jongerengroepen.
In 1962 werd Van Haersma benoemd tot burgemeester van Workum. Als opvolger van Jacob Russchen, die van 1948 tot 1962 burgemeester van die gemeente was. Van Haersma Buma zou die functie in totaal acht jaar vervullen.
In 1970 werd Van Hearsma Buma geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Sneek. Dat bleef hij tot zijn pensioen in 1993.

Sybrand Buma

Van Haersma Buma trouwde in 1959 met Elly van Werkum. Die in 2019 overleed. Ze kregen twee dochters en een zoon. Die zoon, Sybrand van Haersma Buma, is op dit moment burgemeester van de gemeente Leeuwarden. Eerder was hij onder meer voorzitter van de Tweede Kamerfractie van het CDA, de partij waar Bernhard van Haersma Buma al sinds de oprichting lid van was.
Bernhard van Haersma Buma en zijn vrouw waren er in 2019 nog getuige van dat Sybrand de familietraditie voortzette. Ze hadden veel vertrouwen in hun zoon. "Mijn vrouw en ik vinden het natuurlijk prachtig, we zijn er heel blij mee", zei Bernhard van Haersma Buma toen.
Eelke Lok over Buma, die als journalist veel met hem te maken had