Obligaties moeten van dorpshuis Lippenhuizen een cultuurhuis maken

Brassband De Spijkerpakkenband is sinds 2019 de eigenaar van het oude dorpshuis De Mande in Lippenhuizen. De band heeft grote plannen met het pand: het moet een cultuurhuis worden met de naam 't Spikerplak. Om het geld daarvoor bijeen te brengen, hebben 'De Spikers' een speciaal plan bedacht.
De Spikerpakkenband © Facebook: Brassband De Spijkerpakkenband
Er is een speciaal obilgatieplan opgesteld, zodat iedereen kan meehelpen om het cultuurhuis aan De Buorren te verwezenlijken. Het bestuur gaat obligaties uitgeven, in combinatie met een periodieke gift moet dat het benodigde geld bijeenbrengen. De obligaties worden uitgegeven in samenwerking met SponsorVisie.
In juli 2019 heeft De Spijkerpakkenband voor 150.000 euro het dorpshuis gekocht van de gemeente Opsterland. De band bestaat sinds 1989 en zat tot vorig jaar aan de Leitswei in Gorredijk, maar daar liep het huurcontract af. Met een nieuw cultuurhuis moet er niet alleen plek zijn voor repetities, lessen en workshops van de band, maar ook voor andere cultuuraanbieders.
Penningmeester Eelko Hallema