Hein de Haan nieuwe voorzitter van Hûs en Hiem

De Leeuwarder wethouder Hein de Haan wordt de nieuwe voorzitter van Hûs en Hiem, de welstandscommissie die gemeenten advies geeft over de ruimtelijke inrichting. Hij volgt Gea Wielinga op, die wethouder in Súdwest-Fryslân is. Er zijn ook twee nieuwe bestuursleden: wethouders Nel Haarsma (Waadhoeke) en Jaap van Veen (Heerenveen).
Hein de Haan © PvdA Ljouwert
Hein de Haan is als wethouder in Leeuwarden onder andere verantwoordelijk voor ruimtelijk ordening, gebiedsontwikkeling en wonen. "Als voorzitter bemoei ik me niet met de onafhankelijke adviezen die Hûs en Hiem geeft", zegt hij.
"Ik wil mij inzetten voor de verdere ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit. Daarin spelen ook de Omgevingswet en het veranderende klimaat een rol. Een aantrekkelijke en kwalitatief hoogwaardige ingerichte ruimte draagt bij aan leefbaarheid en maakt dat bewoners zich goed en thuis voelen."
Hûs en Hiem is een samenwerkingsverband van 17 van de 18 Friese gemeenten. Het geeft gemeenten advies over ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumentenzorg. Het bestuur wordt gevormd door wethouders van de gemeenten in het samenwerkingsverband.
Naast De Haan, Haarsma en Van Veen bestaat het bestuur uit Hanneke Zonderland (Weststellingwerf) en Jouke Spoelstra (Achtkarspelen).