Minister Slob stoot Tresoar af, maar financiële steun blijft

Minister Arie Slob draait de geldkraan voor het Fries Historisch en Letterkundig centrum Tresoar niet dicht. Dat zegt hij op Kamervragen van CDA'ers Harry van der Molen en Lenny Geluk-Poortvliet. Zij waren bang dat Tresoar minder geld zou krijgen, omdat Slob de regionale historische centra in alle provincies niet langer een verantwoordelijkheid van het Rijk vindt.
Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum Tresoar yn Ljouwert © Omrop Fryslân, Sian Wierda
De instellingen vallen nu nog onder beheer van het Rijk, maar Slob wil uit de regeling stappen. De provincie Fryslân maakt zich zorgen over de plannen.
Slob erkent dat Tresoar een bijzondere positie heeft, zoals is vastgelegd in de Bestjoersôfsprak Fryske Taal en Kultuer. Maar om aan de verplichtingen uit die afspraak te voldoen, is het niet nodig dat Tresoar onder het Rijk valt. "Ook andere vormen van bestuurlijke samenwerking kunnen geschikt zijn om vorm te geven aan deze verantwoordelijkheden", schrijft hij in z'n antwoord.
De reden dat Slob vanaf 2024 uit de regeling wil stappen, is dat de informatie van de Rijksoverheid vaker centraal is geregeld. Het digitale archief van het Rijk kan het best worden bewaard in het Nationaal Archief, volgens Slob. "De samenwerking met de RHC's zal daarom in de toekomst een andere basis krijgen."