Hoe komt het in de praktijk met de nieuwe vrijheden in zorginstellingen?

De Stichting Stop Onnodige Vrijheidsbeperking In De Zorg (SOVIDZ) is blij dat in coronavrije zorginstellingen beperkt bezoek en verplicht binnenblijven van de baan is. De stichting is echter bang dat niet alle zorginstellingen de nieuwe vrijheden, die minister De Jonge van Volksgezondheid donderdag bekendmaakte, in de praktijk zullen brengen. De stichting houdt dat scherp in de gaten. Ze roept betrokkenen op om zich te melden als een instelling de verruimingen niet doorvoert.
WMO-soarch © Shutterstock.com (Lighthunter)
Coronavrije zorginstellingen kunnen vanaf 1 juli weer bezoek toelaten en bewoners kunnen dan ook weer naar buiten. SOVIDZ heeft echter zorgen bij de aankondiging van de minister. Hij maakte bijvoorbeeld het voorbehoud dat de verruiming 'in goed overleg binnen verpleeghuizen' moet gebeuren en 'binnen de huizen goed uitvoerbaar moet zijn'.
De minister spoort huizen aan om open te gaan, maar dwingt ze daar niet toe. Instellingen houden de mogelijkheid om bezoek en bewegingsvrijheid te beperken als zij menen dat daar goede redenen voor zijn. Ook lijkt het mogelijk dat instellingen bij besmettingen toch weer op sloot gaan, in plaats van alleen besmette patiënten of afdelingen te isoleren.

Melden

SOVIDZ roept iedereen daarom op om zich te melden als een instelling op korte termijn geen of bijna geen bezoek en bewegingsvrijheid toelaat dan de afgelopen weken. De stichting heeft minister De Jonge een brief gestuurd en wil dat hij onder meer duidelijk maakt hoeveel bewegingsvrijheid en recht op bezoek zorginstellingen op zijn minst moeten bieden aan de bewoners, ook wanneer er sprake is van besmettingen.
De stichting wil uiterlijk op 30 juni antwoord van minister De Jonge. Als de minister en de inspectie geen of onbevredigende antwoorden geven, spant SOVIDZ een kort geding aan.
Voorzitter Berber Bijma van Sovidsz
Berber Bijma is mede-oprichter van Sovidz. Haar vader zit in verzorgingshuis Foswert in Ferwert en hij kreeg de afgelopen tijd niet veel bewegingsvrijheid. Ze denkt zelf niet dat alle zorginstellingen direct weer de deuren opengooien. "Het is een hele omschakeling. Wij hebben de afgelopen dagen verhalen gehoord van zorginstellingen die mensen nog helemaal binnen houden of bijna geen bezoek toestaan. Wij kunnen ons dus bijna niet indenken dat zij vanaf 1 juni zullen zeggen: kom er allemaal maar weer in."
Sovidz heeft minister De Jonge een brief gestuurd waarin ze hem vraagt minimumregels vast te leggen voor de bewegingsvrijheid en het recht op bezoek in zorginstellingen. In de brief stellen ze hem ook een ultimatum: uiterlijk komende dinsdag willen ze duidelijke antwoorden, anders komt er een kort geding.
De stichting is ook in gesprek met de Inspectie Gezondheidszorg en jeugd. Bijma: "Die is eigenlijk 3,5 maanden eigenlijk nergens binnen geweest. Het wordt hoog tijd dat ze daar weer mee beginnen en dan ook voorrang geven aan zorginstellingen waar momenteel klachten zijn over te strenge maatregelen. Als dat gesprek met de inspectie tot niets leidt, kan dat tot een kort geding leiden."

Noorderbreedte

"We zijn allemaal heel erg blij: bewoners, familie, medewerkers. De vlag gaat uit op 1 juli en we hebben gebak bij de koffie", vertelt Arieke Sieben, zorgcoördinator in De Stilen op Terschelling en De Spiker in Harlingen, die vallen onder zorgorganisatie Noorderbreedte. Volgens haar is de rust enigszins teruggekeerd, maar was het toch een flinke uitdaging voor iedereen. "Een deel van onze bewoners heeft nauwelijks last van de maatregelen en gedijt bij de rust en regelmaat en weinig prikkels, maar voor een groot deel is het geduld op. Die mensen hebben er genoeg van en willen er alleen op uit."
Zorgcoördinator Arieke Sieben
Noorderbreedte streeft ernaar dat bewoners zelf weer kunnen bepalen wanneer ze naar buiten gaan. Dat moet echter wel in overleg met de verzorgers gebeuren, zodat zij in de gaten kunnen houden wie binnenkomt en waar mensen naartoe gaan. "In principe laten we de bezoektijden los. Dat betekent chaos, maar in vertrouwen met elkaar moeten we een eind komen. Ik vind het best spannend, maar heb er wel vertrouwen in."