Dit moet er gebeuren om een nieuwe containerramp te voorkomen

Om de risico's op een nieuwe containerramp zo klein mogelijk te maken, moeten de Nederlandse overheid, de containerscheepvaartsector en de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) meerdere zaken veranderen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid komt naar aanleiding van de onderzoeken naar de containerramp met een rij aanbevelingen.
© Haveriekommando
Zo moeten de overheden van Nederland, Duitsland en Panama de technische eisen die gesteld worden aan containerschepen herzien. Dan gaat het om de ontwerpeisen die worden gesteld aan sjorsystemen en containers, de eisen die gelden voor de belading en stabiliteit van de schepen, verplichtingen van instrumenten die slingerbewegingen en versnellingen laten zien, en de technische mogelijkheden om containerverlies te detecteren.
Dit ging er mis met de MSC Zoe:
De reder van de MSC Zoe krijgt de opdracht om de bemanning die in het Waddengebied vaart, duidelijk te vertellen wat de risico's zijn van de vaarroute, en om de schepen zo in te rechten dat containerverlies wordt tegengegaan.

Concrete maatregelen, beter informeren en meer bevoegdheid voor Kustwacht

Verder komt de Onderzoeksraad voor Veiligheid met zes aanbevelingen die specifiek te maken hebben met de vaarroutes boven de Waddeneilanden.