Economische plus van 30 miljoen voor bedrijven Lauwersoog na baggerwerk

Het mogen dan wel economisch zware tijden zijn, maar in de haven van Lauwersoog worden nog steeds de economische vruchten geplukt van belangrijke baggerwerkzaamheden in het zeegat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Het baggeren van dat Westgat in 2018 heeft een economische spin-off opgeleverd van bijna 30 miljoen euro, zo blijkt uit een evaluatie.
Ekonomyske plus fan 30 miljoen foar bedriuwen Lauwerseach nei baggerwurk
Dat is dan ook loon naar werken, want de haven zelf heeft dat baggeren in gang gezet, zegt havendirecteur Harm Post.

Nog steeds op diepte

Het Westgat is belangrijk voor de haven van Lauwersoog. En toen dat steeds ondieper werd, was dat te merken. Niet alle schepen konden er meer komen. Voor Rijkswaterstaat was het ook iets nieuws; baggeren in de buitendelta was een avontuur. Maar dat is gelukt, zo bleek eerder deze week toen bekend werd dat de geul in dit heel dynamische gebied er nog steeds is en goed op diepte.
Al zal er nog wel wat onderhoudswerk nodig zijn, omdat hij smaller wordt, zegt havendirecteur Harm Post die goed kan merken dat de haven van Lauwersoog weer goed bereikbaar is: "Het heeft gebracht dat de wat grotere kotters die niet meer door het Westgat pasten de weg naar Lauwersoog weer terug hebben gevonden. En de economische spin-off daarvan is berekend op ergens tussen de 25 en de 30 miljoen euro. Dat zijn enorme positieve effecten voor een haven als deze." Er wordt momenteel gewerkt aan een vergunning voor het onderhoudsbaggeren.

Corona

Uiteraard hebben ook de bedrijven waar het hier om gaat ook last van de gevolgen van het coronavirus. De vissers vissen niet meer omdat de vraag is weggevallen doordat zoveel restaurants dicht waren en maar beperkt open gaan.
Harm Post
Yngenieur Steven Bonder fan Next Generation Shipyards yn Lauwerseach © Omrop Fryslân, Remco de Vries
Toch ziet Post ook hoopvolle zaken gebeuren: "Alle voorgenomen investeringen in de haven worden doorgezet. En dat betekent dat alle restaurants op dit moment nu massaal zonnepanelen aan het aanleggen zijn om daarmee ook de duurzame ambities van deze haven vorm te geven. Next Generation Shipyards is druk doende met de verdere uitbreiding van hun bedrijf; het bouwen van nieuwe hallen."
"En ook de schippers zelf hebben de zeer ongemakkelijke tijd aangegrepen om met name onderhoud naar voren te halen aan de schepen. Ze doen dan dat in de hoop en verwachting dat langzamerhand in de zomer de coronamaatregelen worden opgeheven of verder versoepeld en de vraag weer wat aan zal trekken."

Inzetten op waterstof

Die duurzame ambities van de havenondernemers gaan best ver. Zij hebben zich verenigd in een havencoalitie die onder andere inzet op waterstof als scheepsbrandstof. Er moet een ecologisch zonnepark komen om de energie te leveren voor het maken van die waterstof. En bij Next Generation Shipyards zijn zij al een heel eind met de praktische toepassingen van waterstof.
Er liggen al voorontwerpen klaar voor heel concrete initiatieven, zegt ingenieur Steven Bonder: "We hebben onder andere een voorontwerp gemaakt voor een vissersschip om te kunnen laten zien hoe je garnalen kan vangen op waterstof. Ook voor een rondvaartschip hebben we een voorontwerp gemaakt."
En ook de overheid zit niet stil, want ook de Rijksrederij is aangeschoven: "De Waddenunit vaart nu nog op het Wad met oude diesels en die hebben aangegeven dat wij een haalbaarheidsonderzoek mogen doen. Daarmee kunnen we zien hoe we hun unit kunnen ombouwen naar waterstof."
Steven Bonder
Bovendien wordt momenteel het oude schip van Wubbo Ockels, de Ecolution, omgebouwd voor het gebruik van waterstof. Na de bouwvak moet het bedrijfsklaar zijn en dan kan iedereen zien dat het ook echt werkt.
Je kan wel vissen, maar als er geen mondjes zijn die die vissen opeten, heb je er nog niets aan.
Harm Post, havendirecteur
Dat dit allemaal in Lauwersoog kan, is geen toeval, zegt havendirecteur Harm Post: "Dat heeft allereerst alles te maken met de ligging van deze prachtige haven. Want er zijn geen havens in Nederland die liggen ingeklemd tussen een werelderfgoed Wadden en twee Nationale Parken. En iedereen in deze haven realiseert zich dat dat verplichtingen schept en heeft zich verenigd in die duurzame havencoalitie die we hebben gevormd. Daar is dit project uit voortgekomen."
"Dus er zit een deel beleving in van deze plek, maar wat je ook ziet, is dat een werelderfgoed dat toch veelal door de vissers als een bedreiging werd gezien zo langzamerhand juist een verkoopargument wordt in de richting van toeristische ontwikkelingen. En toeristische ontwikkelingen en visserij hangen toch heel nauw samen. Je kan wel vissen, maar als er geen mondjes zijn die die vissen opeten, heb je er nog niets aan."