Inscriptie uit 1614 gevonden in voormalig stadhuis van Bolsward

Er is een bijzondere inscriptie gevonden in het eerdere stadhuis van Bolsward. Bij de verbouwing van het gebouw is in één van de balken van de zolder boven de raadszaal een tekst gevonden, die stadstimmerman Abraham Jacobs daar in 1614 in heeft gesneden.
© Gemeente Súdwest-Fryslân
'Abraham Jacobs, stadt timmerman ende meister van dit werck. Anno 1614 12/30' zo heeft hij op 30 december 1614 in de balk gesneden. Het bestaan van deze tekst was al in 1895 bekend, maar niemand wist waar de tekst precies stond. Bij het demonteren van de vloerdelen voor het balkherstel is de tekst nu zichtbaar geworden.

Bouw

Er werd lang aangenomen dat Jacob Gijsberts, de vader van Gysbert Japicx, de ontwerper van het gebouw was. Hoewel hij een aanzienlijke rol had, is het gebouw het resultaat van een bouwcollectief. Abraham Jacobs werd ingeschakeld als timmerman. Het raadhuis werd gebouwd van 1614 tot 1617. Nu wordt het verbouwd tot cultuurhistorisch centrum, dat waarschijnlijk aan het eind van dit jaar wordt opgeleverd.

Vloer er weer overheen

Volgens Sietse la Roi van de gemeente Súdwest-Fryslân komt de inscriptie niet in het zicht. "Wij denken dat wij gewoon de vloer er weer overheen leggen. We hebben het goed gedocumenteerd. We zullen een merkteken aanbrengen dat het daar zit en we hebben er straks een prachtig verhaal over te vertellen bij een tentoonstelling."
Sietse la Roi van de gemeente Súdwest-Fryslân