VIDEO: Aftrap van de campagne Friese voetafdruk

Met diverse Friese pommeranten zoals Foppe de Haan en gedeputeerde Sander de Rouwe, en voetballers van SC Heerenveen en SC Cambuur ging donderdagmiddag in Grou de campagne Friese voetafdruk van start. Doel van de campagne is om de aanslag die wij als Friezen doen op het milieu en de grondstoffen, terug te brengen. De initiatiefnemers hopen dat zoveel mogelijk Friezen er aan meedoen. De start was op de voetbalvelden van GAVC: de Grouwster Amateur Voetbal Club.
Kampanje fryske fuotôfdruk moat fryske oanslach of grûnstoffen en miljeu ferleechje