It Fryske Gea en Landschapsbeheer Friesland fuseren op bestuurlijk gebied

Er komt een bestuurlijke fusie tussen natuurbeheerder It Fryske Gea en Landschapsbeheer Friesland. Dat is donderdagmiddag bekendgemaakt bij Boazum.Die fusie is nodig omdat Landschapsbeheer Friesland het zelfstandig niet meer financieel redt.
Fuzje natuerorganisaasjes
Daarom heeft de provincie It Fryske Gea gevraagd om te helpen. Het bestuur van Landschapsbeheer stopt er op 1 januari volgend jaar mee. Daarna wordt het bestuur van It Fryske Gea verantwoordelijk voor de organisatie. Een en ander kan niet zonder het verlies van banen. Ongeveer de helft van de ongeveer vijftien medewerkers van Landschapsbeheer moeten naar een andere baan uitkijken.
Landschapsbeheer Fryslân houdt kantoor in Beetsterzwaag en adviseert, begeleidt en ontwikkelt bij projecten die zijn gericht op het behoud en het versterken van het Friese landschap. Ze helpen bijvoorbeeld bij enkele lokale initiatieven, maar staan ook agrarische natuurverenigingen bij.

Eerdere samenwerking

It Fryske Gea kan die deskundigen goed gebruiken want volgens de statuten moet de natuurbeheerder ook de zorg hebben voor het landschap en de natuur in Fryslân buiten de eigen natuurterreinen. Er is geregeld dat de tekorten die er nu nog zijn bij Landschapsbeheer Friesland It Fryske Gea niet in de weg zullen zitten.
De foarsitters fan It Fryske Gea en Lânskipsbehear Fryslân siedzje blommen © Omrop Fryslân, Remco de Vries
In 2013 hebben beide organisaties al een intentieverklaring ondertekend om tot een samenwerking te komen. In 2015 begonnen zij met een coöperatie die zich richtte op de plattelandsontwikkeling. In 2018 is dat initiatief eigenlijk weer op non-actief gezet.
Het is de bedoeling dat de fusie op 1 januari 2021 een feit is.
Luister naar de bijdrage van verslaggever Remco de Vries