Waddenfonds steunt verschillende projecten met miljoenen

Het Waddenfonds stelt ruim 4 miljoen euro subsidie beschikbaar voor tien nieuwe projecten in het Waddengebied. Het gaat om projecten die te maken hebben met toerisme, cultuur, landbouw en visserij.
© Simone Scheffer Omrop Fryslân
Een van de projecten is Shrimp4live dat de garnalenvisserij wil verduurzamen en bijvangst moet voorkomen. Het project Panorama Wadden zorgt ervoor dat De Bosatlas van de Wadden op 950 middelbare scholen in Noord- en Midden-Nederland komt. En het project Algae Anywhere bekijkt of de stikstofproblematiek kan worden opgelost door zoutwateralgen te telen.
Er gaat ook geld naar een project bij Blije. Daar komt buiten de dijk een belevingsplek in de vorm van een terp. Ook steunt het Waddenfonds de pilot in Harlingen om de badcultuur nieuw leven in te blazen. De pilot moet het aanspoelen van algen op het zwemstrand voorkomen.
Deskundigen hebben de subsidie-aanvragen beoordeeld en op basis van dat advies krijgen de tien projecten geld.