Wetterskip zal strenger handhaven op beregenen zonder melding

Wetterskip Fryslân zal meer handhaven of er onrechtmatig beregend wordt met grond- en oppervlaktewater. Er komen met name controles op de hogere zandgronden in de droge periodes. In de afgelopen tijd zijn er zijn 12 agrarische bedrijven controles geweest, daarvan hadden 9 boeren geen melding gedaan van het beregenen.
© Shutterstock.com (Toa55)
Dat melden moet wel, als het om minder dan 60 kubieke meter gaat. Is het meer dan 60 kubieke meter grondwater, dan moet er zelfs een vergunning komen. Boetes zijn er echter nog niet uitgedeeld, Wetterskip Fryslân heeft het eerst bij waarschuwingen gehouden.
Er loopt ook nog een onderzoek naar het beregenen met grondwater, over wat de effecten zijn voor het grondwaterpeil. De resultaten moeten in juli bekend worden.