Partijen dienen motie in om wolf uit provincie te houden; hek om Fryslân

De wolf moet niet naar Fryslân komen. Vier partijen, VVD, CDA, Forum voor Democratie en PVV hebben een motie ingediend. Ze vragen de provincie om snel met een plan van aanpak te komen om de wolf uit de provincie te weren.
Partijen tsjinje moasje yn om wolf út provinsje te hâlden; stek om Fryslân hinne
Marten Dijkstra, biologisch boer in Aldeboarn en VVD-Statenlid, is initiatiefnemer van de motie. Het moet volgens hem nu aan de orde komen omdat de wolf nog niet in Fryslân is gevestigd. "Als dat wel zo is, kun je er niets meer aan doen."
Een van de opties is volgens hem een hek om Fryslân, speciaal om de wolf te keren. "Een andere optie is om de wolf te verdoven, te vangen en op een andere locatie in Europa uit te zetten waar wel voldoende ruimte is. Of afschieten, maar dat ligt moeilijk omdat hij op de rode lijst staat, dus dat is geen optie."
De wolf is een gevaar voor de schapen. "Schapenhouders zijn bezorgd over hun voortbestaan. Ze hebben er een dagtaak aan om hun schapen te beschermen met stroom."
Hij heeft er wel vertrouwen in dat de motie het haalt. "We moeten er niet naïef mee om gaan en zeggen dat het wel meevalt. We moeten het goed voorafgaand regelen en dat ontbreekt er nu naar mijn idee aan."
Marten Dijkstra
© ANP
Sijbe Knol