Patrijzen gezien bij Appelscha: "Het maakt mijn dag weer goed"

Bij Appelscha zijn twee patrijzen gezien. Dat is bijzonder omdat in vergelijking met de zeventiger jaren met nu 95 procent van de populatie van deze vogel verdwenen is. Om de vogels terug te krijgen is ander beheer van bouwland ingezet en dat levert wat op.
Patrizen sjoen by Appelskea; "Het maakt mijn dag weer goed"
De vogel is gezien in het land van Jaap Mekel. "Ik heb eergisteren twee patrijzen zien wegvliegen. Ik herkende ze, omdat ik ze vroeger wel vaker heb gezien. Ze hebben een heel kenmerkende vlucht, ze vliegen op, fladderen ze even kort en dan een zweefvlucht en dan fladderen ze weer kort. Ze blijven vrij laag boven de grond vliegen en dan klappen ze weer ergens in dekking", vertelt Jaap Mekel.
Om de vogel terug te krijgen zijn verschillende zaken gedaan. "Ik heb een kilometer meidoornheg staan en dat vinden ze prettig om in weg te duiken. Er is een greppel waar ik de wilgen in op laat komen. Ik snoei ze wel, maar dat doe ik gefaseerd. Daardoor staan er elk voorjaar wilgen te bloeien en dat is weer van belang voor bepaalde bijensoorten."
Hij is er blij mee dat hij de patrijzen weer gezien heeft. "Het is een mooie soort, ik word er heel blij van en het maakt mijn dag weer goed."

Bovenslag

"Mekel voert agrarisch natuurbeheer uit. Er is ook een stuk land dat speciaal voor wintervogels aangelegd is, zoals de patrijs", zegt Sander Zonderland, gebiedscoördinator ELAN dat zich inzet voor meer biodiversiteit.
"In vergelijking met de zeventiger jaren en nu is 96 procent van de populatie patrijzen verdwenen. In Fryslân zijn nog een paar spantjes bij de waddenkust. Hier is hij de laatste tien jaar niet meer gezien. Er is te weinig eten, te weinig beschutting en broedmogelijkheden. Veel rommelige hoekjes zijn verdwenen. Het is heel bijzonder dat hij hier weer waargenomen is. Ik denk dat dat wel zo'n acht jaar geleden is in dit gebied. Dat is wel een bovenslag."
Patrijs © Wikimedia Commons
Jaap Mekel en Sander Zonderland