Sociale werkvoorziening Empatec heeft schuld van 8,3 miljoen bij gemeenten

De NV Empatec heeft een schuld van 8,3 miljoen euro opgebouwd. Dat blijkt uit een onderzoek van bureau KokxDeVoogd, dat in opdracht van de betrokken gemeenten is uitgevoerd. Die wilden inzicht hebben in het verlies van Empatec in 2019, wat ruim twee miljoen euro bedroeg. Nu blijkt dat er in de loop der jaren een vordering is meegenomen die steeds hoger opliep. Volgens de onderzoekers hebben de gemeenten en Empatec steken laten vallen wat controle en het inhuren van deskundigen betreft.
© Empatec
Sinds de invoering van de participatiewet in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de sociale werkvoorzieningen, ook financieel. De gemeenten Waadhoeke, De Fryske Marren, Terschelling, Vlieland, Harlingen en Súdwest-Fryslân hebben dat via een gemeenschappelijke regeling bij Empatec ondergebracht. Met invoering van de participatiewet daalde de vergoeding van het Rijk en zo ontstonden er tekorten.
Harry de Wit, de directeur van Empatec, wil voor nu geen commentaar geven, omdat het onderzoek door de gemeenten is geïnitieerd.

Niet opgemerkt

PvdA-raadslid Marianne Poelman van Súdwest-Fryslân geeft aan dat het een ingewikkelde zaak is. "Normaal gesproken heb je bij een regulier bedrijf ook allerlei controlemechanismes. Het meest belangrijke is natuurlijk een accountant. Maar omdat het simpelweg als een vordering werd opgeboekt, heeft een accountant het niet op deze manier gezien. Dus daar is ook geen melding van gemaakt in de loop der jaren in deze constructie. De accountant heeft ook niet opgemerkt dat er wat aan de hand was."

Moeilijk uit te leggen

Het heeft te maken met wat er in het verleden is afgesproken. "Er is in 2018 besloten om die GR Werkvoorziening Fryslân-West en NV Empatec uit elkaar te halen, daar is dit uit ontstaan. Dat is het verhaal. Het is niet in Jip-en-Janneke-taal uit te leggen." Empatec zat eigenlijk financieel al in de knel. "Dat is volgens mij ook de oorsprong van dit probleem. Doordat je te krap zit en de boel niet sluitend kon maken, heb je dat vervolgens niet zichtbaar kunnen maken omdat je een NV en een GR naast elkaar hebt. Maar we wisten wel dat er een tekort was op de structuur die men zelf had ingezet. Maar doordat je het cumulatief laat oplopen, is 8 miljoen natuurlijk wel even schrikken."
Een oplossing is dan ook niet zomaar gevonden, geeft Poelman aan. "Het eerste advies van het college dat wij hebben gekregen is om eerst maar eens bij de bank te kijken wat je kunt lenen als NV Empatec. En daarna kijken wat er verder aan problemen opgelost moet worden. Het college heeft het besluit genomen om de adviezen met ons te delen. Uiteindelijk moeten we gaan kijken welke oplossingen er zijn en hoe Empatec de vordering zelf duidt."
PvdA-raadslid Marianne Poelman van Súdwest-Fryslân