Nieuwe donorwet in zicht: nog lang niet iedereen registreert zich

Op 2 januari van dit jaar stond nog niet de helft van de Nederlanders geregistreerd in het Donorregister. In Fryslân zijn dat er nog minder, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat woensdag verschijnt.
© ANP
In bijna alle Friese gemeenten is het aandeel geregistreerden kleiner dan het landelijk gemiddelde. Alleen in Opsterland, Waadhoeke en Súdwest-Fryslân wordt het landelijk gemiddelde gehaald. In alle andere gemeenten heeft meer dan de helft van de volwassen bevolking zich nog niet ingeschreven in het donorregister. In Dantumadeel is het percentage het hoogst; 57% van de inwoners heeft nog niet aangegeven of ze donor willen zijn.
Dan de landelijke cijfers: 6,9 miljoen Nederlanders stonden begin dit jaar geregistreerd in het Donorregister. Vijf jaar geleden was dat nog 5,8 miljoen. Die 6,9 miljoen is nog niet de helft van alle volwassen Nederlanders; 49 procent.

Nieuwe donorwet

Op 1 juli aanstaande wordt de nieuwe donorwet van kracht. Deze wet gaat uit van zogenaamde actieve registratie. Dit betekent dat wanneer iemand zich niet zelf registreert, de wet ervan uitgaat dat diegene geen bezwaar heeft tegen orgaan- en weefseldonatie.
Met de ingang van de wet wordt wel een campagne op touw gezet. Iedereen die nog niet geregistreerd staat, ontvangt tussen 1 september 2020 en 31 maart 2021 een brief met daarin de herinnering om zich alsnog te melden. Vanaf de zomer van volgend jaar krijgen alleen 18-jarigen en nieuwe Nederlanders nog zo'n brief.
Vanwege de coronacrisis begint de campagne op 1 september en niet op 1 juli als de wet van kracht wordt.