Sietske Poepjes eist Friestalige donorfolder van het Rijk

Gedeputeerde Sietske Poepjes eist dat het Rijk betaalt voor een Friese vertaling van de donorfolder. De folder, die informatie geeft over de nieuwe donorwet die 1 juli ingaat, wordt in verschillende talen uitgebracht zoals bijvoorbeeld het Pools, Frans en Duits. Maar niet in het Fries. En dat kan niet zegt Poepjes, omdat het Fries de tweede rijkstaal is.
Donorfolder © ANP
Poepjes werd attent gemaakt op het ontbreken van de Friese vertaling door de Jongfryske Mienskip. Ze is stellig van plan om de fout recht te zetten, linksom of rechtsom. Als het Rijk zelf niet met een vertaling komt, dan zal de provincie dat doen. Maar de rekening gaat dan wel naar het Rijk. Volgens Poepjes heeft het Rijk vanwege de verschillende Europese en Nederlandse afspraken en verdragen de plicht om het Fries als tweede rijkstaal te beschermen.
Gedeputeerde Sietske Poepjes