FNP dient motie in over vaargeul tussen de Afsluitdijk en Harlingen

De FNP-Statenfractie is bezorgd over een vaarverbinding tussen de Afsluitdijk en Harlingen. De partij geeft aan signalen te krijgen dat Rijkswaterstaat de vaarweg over 'De Boontjes' niet langer op diepte wil houden, nu de sluis bij Kornwerderzand breder wordt gemaakt. De FNP dient daarom een motie in de Staten in.
© Shutterstock.com (marketa1982)
Ondernemers uit Harlingen zijn volgens de FNP bezorgd over de vaargeul. Het baggercontract loopt eind dit jaar af en daarmee stopt ook het onderhoud. Voor schepen wordt het moeilijker om de haven van Harlingen te bereiken.
De FNP-fractie probeert het met een motie te voorkomen. In een te tekenen overeenkomst tussen het Rijk en de provincie staat een kaartje waar 'De Boontjes' in vergelijking met de westelijke vaarweg richting de Noordzee een ondergeschikte status heeft. De FNP is daarop tegen en vindt dat Harlingen via het Van Harinxmakanaal met de nieuwe klasse V ook goed bereikbaar moet zijn.