Dorps- en buurthuizen kunnen nu ook aanspraak maken op tegemoetkoming

Ook dorps- en buurthuizen kunnen nu aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming van de regering, wanneer ze door de coronacrisis verlies draaien. Tot eind volgende week hebben ze de tijd om zich voor die regeling aan te melden. Dorpshuizen kunnen 4000 euro krijgen. Volgens Theo Andreae van Doarpswurk is dat goed nieuws. "De buffers die er waren, verdwijnen als sneeuw voor de zon."
© Omrop Fryslân, Marlinde van der Woude
Het is echter nog niet helemaal duidelijk of alle dorps- en buurthuizen aan de voorwaarden voldoen. "Daar hebben we niet exact inzicht in. De dorpshuizen en buurthuizen zijn wat dat betreft een beetje een vreemde eend in de bijt. De ene keer zijn ze geregistreerd onder de noemer cultuur, de andere keer onder horeca of welzijn. Maar we verwachten wel dat de meeste dorpshuizen nu onder deze regeling vallen", zegt Andreae.

Intensieve lobby

Voordat deze regeling tot stand kwam, is er een intensieve lobby geweest. "We hebben vanuit onze landelijke organisatie gelobbyd in Den Haag. In Fryslân hebben we het ook onder de aandacht gebracht van de provinciale politiek. We zijn erg blij dat ze deze lobby hebben gesteund, dus dat ook het provinciaal bestuur aangeeft dit belangrijk te vinden. Ook alle gemeenten in Fryslân hebben de lobby gesteund. Vanuit meerdere hoeken is er dus druk uitgeoefend op de politiek in Den Haag."
Theo Andreae van Doarpswurk