Omrop TIP: Te rade bij Us Heit

Het is 400 jaar geleden dat stadhouder Willem Lodewijk stierf, 'Us Heit' voor de Friezen. Wat kan de huidige maatschappij in coronatijd leren van een 17e -eeuwse regent? Fryslân DOK gaat 'Te rie by Us Heit'.

Briljant militair strateeg

Samen met zijn neef Maurits bouwde stadhouder Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg in de 17e eeuw het nieuwe Nederland op, dat ontstond in de Tachtigjarige Oorlog. Willem Lodewijk was een briljant militair strateeg, die erin slaagde de oppermachtige Spanjaarden te verdrijven uit de noordelijke gewesten van de republiek. Hij vernieuwde het bestuur van het noorden en richtte universiteiten op in Franeker en Groningen.
© Omrop Fryslân

Moreel gezag

Het was een tijd van chaos en onzekerheid. Toch toonde hij zich een goede leider door een duidelijke eigen koers te varen, terwijl hij tegengestelde belangen en strijdende partijen in hun waarde liet. Willem Lodewijk groeide uit tot een staatsman met een geweldig moreel gezag. Zo groot, dat hij 'Vader des Vaderlands' werd voor de noorderlingen - Us Heit.

Zijn betekenis nu

Vandaag de dag weten weinig Friezen meer wie Willem Lodewijk was. Is der dan geen behoefte meer aan zo'n leidsman? Of laat het coronavirus zien dat der in tijden van crisis wél een leider met groot moreel gezag nodig is? In de Fryslân DOK 'Te rie by Us Heit' zoekt historicus Josse Pietersma naar de betekenis die Willem Lodewijk juist nu zou kunnen hebben.
Fryslân DOK: 'Te rie by Us Heit'
Zaterdag 13 juni, 15.30 uur, NPO 2 (met Nederlandse ondertiteling, herhaling 14 juni 13.10 uur)
Zondag 14 juni, 17.00 uur, Omrop Fryslân (herhaling ieder uur)