Onderzoek FSP: twee derde van zelfstandigen gaat financieel achteruit

Zelfstandigen hebben het zwaar. Twee derde zegt dat hun inkomen er door de coronacrisis op achteruit is gegaan. Dat blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (FSP), die de maatschappelijke impact van de coronacrisis in beeld heeft gebracht. Van de 3095 respondenten geeft iets minder dan de helft van de zelfstandigen aan al in de problemen te zitten of het nog maar net te redden.
© Shutterstock.com
Naast werk en inkomen heeft het FSP gekeken naar de zorg. Het aandeel respondenten dat verwacht de zorg te krijgen die zij nodig hebben is afgenomen door de coronacrisis. Van alle inwoners van Fryslân heeft 15 procent in de afgelopen weken zorg afgezegd vanwege het coronavirus. Onder de respondenten die zelf vinden dat ze een matige of slechte gezondheid hebben, is dit aandeel 29 procent.
Wel mijden de inwoners van Fryslân nu minder vaak de huisarts dan voor de coronacrisis. Wellicht nemen nu meer mensen het zekere voor het onzekere en raadplegen zij bij lichte klachten eerder de huisarts dan voorheen.

Meer vertrouwen in de toekomstige zorg

Door corona is er wel veel meer vertrouwen gekomen in de zorg. Ruim 80 procent geeft vertrouwen te hebben in de kwaliteit van de zorg en ook te verwachten zelf de zorg te kunnen krijgen die zij dan nodig hebben. Dit aandeel is fors hoger dan de vorige keer dat wij de panelleden deze stellingen voorlegden. Hieruit spreekt wellicht een (her)waardering van de zorg.
Het aandeel mensen dat hun vrienden wekelijks ziet is meer dan gehalveerd. Waar voor de coronamaatregelen nog ruim 35% van de mensen hun vrienden wekelijks ontmoette, is dat nu teruggelopen tot 15%.

Sociale contacten

Wat opvalt is dat de kwaliteit van de sociale contacten over het geheel genomen op peil is gebleven. Hoewel fysieke ontmoetingen door de coronamaatregelen zijn verminderd, heeft dit geen gevolgen voor de ervaren kwaliteit van de relaties. Leeftijd speelt hierin wel een rol: naarmate mensen ouder zijn ervaren ze een verminderde kwaliteit van hun sociale contacten.
Het is aannemelijk dat de impact van de coronamaatregelen op de kwaliteit van sociale contacten het sterkst is voor de mensen die in een instelling verblijven, aangezien daar in veel gevallen een bezoekverbod heerst(e). Deze groep is niet specifiek onderzocht
In totaal hebben 3095 leden van Panel Fryslân de coronavragenlijst ingevuld.