Staten zijn bezorgd over toekomst Thialf: "Kan zichzelf niet bedruipen"

Er zijn zorgen in Provinciale Staten over de toekomst van Thialf. Woensdag spraken de partijen in een commissievergadering over het herstelplan van Gedeputeerde Staten, dat op korte termijn twee miljoen euro wil investeren om de ijshal te redden.
© Omrop Fryslân
Oppositiepartijen als GrienLinks, ChristenUnie en D66 zeiden woensdag te worstelen met het voorstel van Gedeputeerde Staten, omdat er nog veel onduidelijkheid is. Fractievoorzitter Romke de Jong van D66: "De tekorten blijven wel en zijn niet klein. Het zal ons lang achtervolgen. Wat ik miste in de bijeenkomst is een structurele oplossing. Misschien moeten we wel terug naar de rekentafel en gericht kijken naar een groot investeringsplan om op lange termijn de exploitatie sluitend te krijgen. Voor ons is een niet-sluitende begroting eigenlijk niet acceptabel."
Er is een jaarlijks tekort van zes ton. Daar moet volgens De Jong eerst naar gekeken worden en dan pas naar het noodkrediet van twee miljoen euro, dat Gedeputeerde Staten nu wil geven. "Ik vind het lastig nu geld te geven. Een tijdelijk krediet kunnen we best mee leven, maar we willen dat ons college nu werk maakt om te zien wat er nodig is."
Fractievoorzitter Romke de Jong van D66
Dezelfde zorgen zijn er ook bij de FNP, zegt fractievoorzitter Corlienke de Jong. "Uit de stukken blijkt dat, wil je zo'n locatie overeind houden, we er niet onderuit kunnen dat er blijvend geld nodig is. Thialf kan zichzelf niet bedruipen. Als we als gemeenschap vinden dat Thialf overeind moet blijven voor de topsport en breedtesport, zullen we elk jaar met alle partijen geld op het kleed moeten leggen, daar kan je niet onderuit."
Toch is er volgens gedeputeerde Sander de Rouwe wel goede hoop op zwarte cijfers, zo gaf hij woensdag in de commissievergadering aan: "Een structurele oplossing is er nog niet, maar er is wel zicht op. Onder voorbehoud van corona."
Fractievoorzitter Corlienke de Jong van de FNP
CDA en PvdA diene ferline wike al de oprop om mear jild te freegjen oan oare partijen as reedrydbûn KNSB en sportkoepel NOC*NSF. Dat foarstel wurdt ek stipe troch de FNP, neffens De Jong. "Us grûnhâlding tsjinoer it herstelplan is posityf, mar der sitte wol betingsten oan. Ien dêrfan soe wêze kinne dat de partijen dy't gebrûk meitsje fan Thialf bydrage nei hoefolle se it brûke. It kin net sa wêze dat se net genôch bydrage, dat fine we net terjochte."
Woansdei 17 juny wurdt yn in Steategearkomste praat oer it herstelplan foar Thialf.