D66: "Meer aandacht voor dorpen met eigen windturbine"

Bij rijkssubsidies voor duurzaamheid moet er meer aandacht komen voor dorpen met een eigen windturbine. Dat vindt D66 in Provinciale Staten. De fractie wil dat het provinciebestuur hiervoor een lobby opzet bij het Rijk.
© Omrop Fryslân
Volgens fractievoorzitter Romke de Jong zijn de subsidieregelingen van het Rijk tot nu toe met name gericht op hogere windturbines. Daardoor vallen kleinere dorpsmolens buiten de boot, terwijl daar in de dorpen wel draagvlak voor is.
Ook maakt D66 zich zorgen over de toegankelijkheid van de subsidieregelingen voor stichtingen en verenigingen, terwijl dorpsmolens daar vaak ondergebracht zijn. De partij is erg voor groene energie en vindt dan ook dat alle initiatieven die daaraan bijdragen gestimuleerd moeten worden.