Natuur en landbouw leggen provincie plan voor over verdeling stikstofrechten

Een groep van natuur- en landbouworganisaties heeft een brief geschreven aan Provinciale Staten over het verdelen van stikstofrechten. De partijen denken dat de provincie nog niet voldoende grip heeft op deze stikstoftransacties.
© Timo Jepkema, Omrop Fryslân
in de brief gaat het om het zogenoemd 'extern salderen,' daarmee kunnen stikstofrechten van bedrijven die (gedeeltelijk) stoppen, worden overgedragen aan een ander bedrijf. Om te voorkomen dat er te veel stikstofrechten uit een gebied verdwijnen, wil de provincie ingrijpen als dat te veel gebeurt. Dat noemt men het 'hand aan de kraan principe.'

Veel vragen

De organisaties hebben er nog niet veel vertrouwen in. Wie biedt die stikstofrechten aan, wie koopt ze op en wat betekent dit voor de stikstofsituatie rondom Natura2000-gebieden, vragen de organisaties zich af.
Zo ontstaat er een risico dat er te veel van die landbouwstikstof of stikstof uit een bepaald gebied naar andere gebieden of sectoren verplaatst. Ook is het niet duidelijk of dat verplaatsen van stikstof kan bijdragen aan het behalen van de doelstellingen.

Analyse en doelen

Voordat dat 'extern salderen' moet worden opengesteld, vinden de partijen dat er twee dingen moeten gebeuren. Ten eerste zou er een analyse van de situatie op gebiedsniveau moeten komen. Ten tweede zou het goedkeuren van iedere transactie afhankelijk moeten worden gemaakt van de invloed op de doelen van het beleid voor dat gebied. Als er een samenwerking kan worden opgezet voor dergelijk beleid, zou er in september 2020 een basis kunnen liggen voor het verdelen van stikstofrechten, zo stellen de organisaties.

Landbouw en natuur

De brief is opgesteld door vier natuurorganisaties: It Fryske Gea, Bond van Friese Vogelwachten, Friese Milieufederatie en de Waddenvereniging. Daarnaast doen er negen landbouworganisaties mee: Agrarische Jongeren Fryslân, Belangen Agrarysk Fryslân, Dutch Dairyman Board, Farmers Defence Force, Fries Grondbezit, Fryske Biologyske Boeren, Kollectievenberied Fryslân, LTO Noord en Nederlandse Melkveehouders Vakbond.
Jan Teade Kooistra van LTO Noord en Hans van der Werf van de Friese Milieufederatie