Opdrachtgevers en bedrijven sluiten betonakkoord voor Friese bouwprojecten

De productie en het gebruik van beton voor Friese bouwprojecten krijgt een duurzame aanpak. Daar hebben opdrachtgevers en bedrijven afspraken over gemaakt.
© Provinsje Fryslân
Afgesproken is om zuiniger om te springen met energie en grondstoffen. Bovendien is het de bedoeling zoveel mogelijk cirulair te werken. Dat betekent dat afval hergebruikt wordt.
Bij de afspraken zijn zeventien bedrijven en opdrachtgevers van projecten betrokken. Dan gaat het bijvoorbeeld om gemeenten en om beton- en bouwbedrjven. De provincie steunt het initiatief.