Franeker krijgt meer terrasruimte in de binnenstad

Franeker krijgt deze zomer meer terrasruimte in de binnenstad. Momenteel ligt er een voorstel voor tijdelijke uitbreiding over de grachten tot 1 oktober. Dat is de belangrijkste uitkomst van een gesprek tussen de bewoners van de binnenstad, de Ondernemersvereniging Franeker, 'Vrienden van de stad Franeker' en de gemeente Waadhoeke.
© Google Street View
Het plan is om, zowel ter hoogte van het Planetarium als over de gracht aan het Noord, extra ruimte voor tafels en stoelen te creëren. Ook wordt gekeken of een aantal parkeerplekken aan de Groenmarkt en de Zilverstraat tijdelijk door de horeca gebruikt kan worden.
De terrasuitbreiding is een steun in de rug voor de Franeker horecaondernemers, die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis. Vooralsnog gaat het om een tijdelijke oplossing. Eind oktober of begin november wordt de terrasuitbreiding door de betrokken partijen geëvalueerd.

Constructief overleg

Bewoners van de binnenstad, de ondernemersvereniging, de 'Vrienden' en de gemeente Waadhoeke willen gezamenlijk meedenken over de toekomst van het Franeker centrum. Wethouder Caroline de Pee: "Meer specifiek: welke rol kan de horeca daarin spelen? Dat is een langetermijnvisie, waarover we op een later moment met elkaar in gesprek gaan."
De wethouder is bovenal blij met het constructieve overleg tussen de betrokken partijen. "We hebben respect voor elkaars situatie", besluit De Pee. "Deze tijden vragen om creatieve oplossingen. Ik ben blij dat we daarin zijn geslaagd."