Sportvisserij Fryslân gaat met een nieuwe controleboot de provincie door

Zo'n 36.000 sportvissers in Fryslân zijn aangesloten bij een van de lokale hengelsportverenigingen in onze provincie. Daarnaast komen er nog eens duizenden sportvissers van elders naar onze provincie. Vanwege alle regels waar de sportvisserij aan is gebonden, is goed toezicht belangrijk. Om dat goed te kunnen doen, krijgen de boa's en vrijwillige vrijwillige controleurs van Sportvisserij Fryslân vanaf vrijdag de beschikking over een snelle controleboot.
© Sportvisserij Fryslân
Obe Veldman geeft als voorzitter van Sportvisserij Fryslân aan waarom de boot van belang is: "Het belangrijkste is dat we ook vanaf het water kunnen vissen. Sportvissers willen dat niet alleen vanaf de kant. Met de beschikking over deze boot kunnen we vanuit Grou alle kanten op om alle vissers te benaderen. Controle is belangrijk, de sportvissers in Fryslân moeten zich wel aan de regels houden."

Boa's en controleurs

Daar zijn speciaal mensen voor in dienst. "Wij hebben zelf twee boa's in dienst, maar er zijn ook vrijwillige boa's. In totaal zijn er vijf, plus een aantal vrijwillige controleurs die ook mee het water op kunnen gaan. Sportvissers moeten wel een vispas hebben, beschikken over de papieren. En ook op de plekken waar ze mogen vissen en met de aassoorten die zijn toegestaan. Bepaalde vissoorten mogen mee worden genomen anderen niet."
De kosten van de boot worden ook voor een groot deel betaald door de vispas. "Sportvisserij Fryslân is gelukkig een grote vereniging, we hebben zo'n 36.000 leden die meebetalen aan de vispas. Uit die gelden kunnen we dit mogelijk maken," zegt Veldman.
Obe Veldman, voorzitter van Sportvisserij Fryslân