De Friese Wouden 'eldorado' voor roodstaart door rijk rupsenjaar

Waar weidevogels in deze droge tijden maar moeilijk aan voldoende insecten kunnen komen, hebben de kuikens van het gekraagde roodstaartje het maar best. Het is een goed rupsenjaar. Dat is een van de zaken die nu aan het licht komt in het onderzoek naar de gekraagde roodstaart door ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga in samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen.
Wâlden eldorado foar Readsturtsje troch ryk rûpejier
Zij doen dat voor de Noardlike Fryske Wâlden en dat gebeurt met allerlei methodes. De vogels worden voor nestkasten gefilmd met de insecten in hun snavel, maar ook de stront van de jonge vogels wordt onderzocht op insecten-DNA. Verder worden er vogels geringd. Bijvoorbeeld om te zien of ze vanuit het continent Afrika volgend jaar weer op dezelfde plek terugkeren. Dat zegt mogelijk wat over de kwaliteit van de boomwal waarin ze nestelen.

"Tafeltje-dekje"

Op dit moment hebben de vogels geen problemen om aan voedsel te komen. Met name de eikenbomen zitten vol rupsen, zegt ecoloog Ernst Oosterveld van Altenburg & Wymenga: "Die eiken zitten er propvol mee. Dat kun je wel zien. Het lijkt alsof sommige eiken nog niet in het blad staan, maar eigenlijk is de eerste lichting blad al opgegeten door al die rupsen. Dus het is een eldorado, een tafeltje-dekje voor die vogels hier momenteel."
Een pas geringde gekraagde roodstaart © Omrop Fryslân, Remco de Vries
De gekraagde roodstaart, in het Fries het 'readsturtsje', is een soort waar veel werk voor wordt verzet om de soort te behouden voor de Noordelijke Friese Wouden. Boeren en vrijwilligers zetten zich in om het typische landschap met boomwallen te bewaren voor de toekomst.