Het Noorderleeg verdroogt, It Fryske Gea grijpt in

Heel Fryslân zit met droogte, maar in het Noorderleeg zit It Fryske Gea met een nog groter probleem. Zij kunnen onmogelijk water aanvoeren omdat het om buitendijkse gebieden gaat. Het enige water dat wel beschikbaar is, is zout. En dat is slecht nieuws voor weide- en kustvogels.
It Noarderleech ferdrûget; it Fryske Gea grypt yn
Het verschil met hoeveel water er afgelopen winter stond, is heel groot, zo zegt districtshoofd Jan Jelle Jongsma van It Fryske Gea. Hierachter zien wij een plasje, dat is helemaal verdampt en ingedroogd. Afgelopen winter stond het er aan de kop toe vol met water en stroomde het water daar vandaan zelfs af in allemaal afwateringen naar de Waddenzee."
Doordat het overal zo droog is, blijven grote aantallen broedende vogels ook uit op sommige locaties. Helemaal leeg is het niet, maar er zitten veel minder paartjes grutto, kievit, tureluur en kluut. Die zijn naar plaatsen toe vertrokken waar het wat natter is.
It wetter wat der no noch is ferdampt op it Noarderleech © Omrop Fryslân, Remco de Vries
Voor het vee van de pachters zijn eerder al eens waterleidingen aangelegd naar de drinkbakken, maar daar hebben de vogels niet het meeste aan. "Het water is cruciaal voor de vogels", zo zegt Jongsma. Niet alleen om te drinken, maar ook om voedsel te verzamelen. Op en bij het water zijn veel meer insecten te vinden.

Oplossingen

De problemen van dit jaar zijn alleen te verhelpen door veel regen. Voor komend jaar ligt dat anders. De fondsenwerver van It Fryske Gea heeft genoeg geld voor weidevogels ingezameld om het watersysteem in het Noorderleeg zo aan te passen dat het water dat er valt, beter vast wordt gehouden. Dat werk start deze zomer na de broedperiode.
De wite râne yn dizze dûker jout oan hoe heech oft it wetter earder stie © Omrop Fryslân, Remco de Vries