Gouden Grutto 2020 voor weidevogelboer Egbert Zorgdrager

Weidevogelboer Egbert Zorgdrager van Terschelling heeft van Vogelbescherming Nederland de Gouden Grutto-award gekregen. De Gouden Grutto is de natuurprijs voor boeren die zich inzetten voor het beschermen en behouden van weidevogels. Volgens de Vogelbescherming is Zorgdrager 'boerenlandvogelboer' in hart en nieren.
© Vogelbescherming Nederland
Zorgdrager is biologisch melkveehouder in het hart van de Terschellinger Polder. Op zijn bedrijf spelen weidevogels een prominente rol en krijgt de natuur alle ruimte. Volgens de Vogelbescherming gaat Zorgdrager net een stap verder dan de maximaal haalbare maatregelen op het gebied van vogelbescherming. Bijna de helft van zijn land wordt bijvoorbeeld later in het seizoen gemaaid, waardoor de vogels hun broedcyclus kunnen afronden.
De bedrijfsvoering van de Terschellinger boer volgt het principe 'eerst de vogels, dan de koeien'. Zorgdrager heeft een mix van vier koeienrassen en dat zorgt ervoor dat ze het structuurrijke, minder intensief-eiwitrijke gras goed kunnen verteren.

Kaasfabriek

Zorgdrager was lange tijd de enige die zijn melk leverde aan de kaasfabriek op het eiland. Inmiddels leveren alle melkveehouders een deel van hun melk aan deze fabriek. De boeren op het eiland willen er samen voor zorgen dat ze niet afhankelijk zijn van de wereldmarkt. Ze produceren en consumeren daarom lokaal eten en houden een korte voedselketen aan.
Daarnaast is Zorgdrager ook mede-oprichter van het Netwerk Boerenlandvogelboeren van Vogelbescherming Nederland. De ruim 70 boerenbedrijven in het netwerk zijn koplopers wat het inpassen van weidevogelbeheer in het boerenbedrijf betreft.
Als blijk van waardering voor alle inspanningen die Zorgdrager levert voor de weidevogels reikt de Vogelbescherming de Gouden Grutto dit jaar aan hem uit.