Milieucommissie: "Monitoring zoutwinning Waddenzee nog niet in orde"

De monitoring van de zoutwinning in de Waddenzee moet nog beter. Er zijn veel stappen gezet, maar er moet meer worden gekeken met de 'ecologische' bril. Dat schrijft de Commissie MER in haar advies over de zoutwinning.
© Omrop Fryslân
Het bedrijf Frisia Zout is momenteel druk bezig met het boren naar zout onder de Waddenzee. Dat mag onder strenge voorwaarden. Zo mogen de Waddenplaten niet verzakken en mogen de foeragerende vogels niet worden gestoord.
Frisia kreeg in 2014 toestemming voor de zoutwinning onder de Waddenzee. Aan de vergunning zitten voorwaarden. Zo moet er worden gewonnen volgens het zogeheten 'hand aan de kraan'-principe. Bij te veel bodemdaling of wanneer er natuurschade ontstaat, moet de winning worden gestaakt. Om dat in de gaten te kunnen houden, worden er door Frisia metingen gedaan. Op die manier moet er zicht komen op hoe het Wad er in het winningsgebied momenteel bij ligt. Het gaat om een zogeheten 'nulmeting'.

Verbeteringen nodig

In voorgaande jaren had de Commissie MER kritiek op deze metingen. Nu zijn er eveneens verbeteringen nodig, zegt voorzitter Marieke van Rhijn. "De samenhang tussen verschillende onderdelen, de morfologie, dus hoe het gaat met de Wadplaten, en de ecologie, de vogels, moet beter beschreven worden. Er moet een betere verklaring komen over die Wadplaten. En als het gaat om de vogels, kijk dan met een ecologische bril. Er zijn veel metingen gedaan en getallen verzameld, maar dat geeft nog geen verklaring voor de aan- of afwezigheid van vogels. Dat hangt van veel factoren af."
Frisia Sâlt yn Harns © Omrop Fryslân, Ronald van der Pol
Het is ook moeilijk te voorspellen wat er precies gebeurt met de vogelsoorten. Zo vertelt de nulmeting nauwelijks iets over de waddenvogels, zo stelt de commissie. Van Rhijn: "Er wordt nu gekeken naar drie soorten. Wij denken dat dat er meer moeten worden."
In alle metingen van de afgelopen jaren zit al veel variatie, terwijl er geen zout wordt gewonnen. Het is dan ook moeilijk te voorspellen waar wel of geen vogels zitten. Toch moet het aan de hand van een goed meetprogramma wel mogelijk worden om daar antwoorden op te geven.
Er zijn ook verbeteringen. Voorzitter Van Rhijn: "De meetsystemen die de diepe bodemdaling in de gaten houden, geven een betrouwbaar beeld. Zo kan in de toekomst goed gevolgd worden in hoeveel de bodem bij zoutwinning daalt."

Frisia positief

Directeur Durk van Tuinen van Frisia Zout is positief over het advies van de Commissie MER. "Het meetconcept is goed, daar zijn we blij mee. Wil je alles goed weten, dan heb je er tijd voor nodig. Daar zie je meer van terug in het rapport over 2019." Van Tuinen denkt dat er met alle metingen een goede basis ligt voor de toekomst.
Momenteel wordt er vanaf het fabrieksterrein van Frisia in Harlingen geboord naar het zout onder de Waddenzee. Dat gaat niet zonder problemen, zegt Van Tuinen. "Het eerste stuk tot 2200 meter diepte ging goed. Toen we daarna bij het zout kwamen, ging het mis. Daar baal ik enorm van, want het neemt meer tijd. Wat we nu doen is dat we vanuit dat punt op 2200 meter via een andere route naar zout boren."
Voorzitter Marieke van Rhijn van de Commissie MER over de zoutwinning