Gedeputeerde Douwe Hoogland: voorlopig geen extra geld voor BOA's in natuurgebieden

Gedeputeerde Douwe Hoogland ontkent niet dat het probleem bestaat: mensen die in het broedseizoen de natuur verstoren. Het toezicht op deze gebieden is in handen van boswachters en bijzondere opsporingsambtenaren (BOA's). Maar volgens de SP schiet het toezicht in Friese natuurgebieden tekort, omdat de provincie Fryslân daar minder geld voor over heeft dan sommige andere provincies. Hoogland vindt die conclusie te kort door de bocht. "Je kunt nooit zoveel BOA's inzetten dat je verstoring kunt voorkomen. Betrappen moet op heterdaad. Je moet er zijn als het probleem er ligt."
Douwe Hoogland © Omrop Fryslân
In Fryslân zijn in totaal 15 BOA's beschikbaar voor toezicht in alle natuurgebieden. Fryslân geeft volgens de gegevens van de SP minder uit aan toezicht dan de landelijke norm van 17,39 euro per hectare. De SP vindt daarom dat Hoogland op zoek moet gaan naar geld om het noodzakelijke toezicht uit te voeren. "We zullen niet elke overtreder kunnen betrappen. Daar zijn geen mensen voor."
De gedeputeerde is wel bereid te onderzoeken of het toezicht kan worden verbeterd, door meer BOA's in te zetten op plekken waar overtredingen zich voordoen. Hoogland zoekt die oplossing in de eerste plaats binnen het bestaande budget en de BOA's die er nu zijn.

Beter informatie geven

Hoogland was onlangs in het Fochteloërveen in zuidoost-Fryslân en hoorde dat bezoekers daar de natuur verstoren doordat ze te ver van de doorgaande wandelroutes het kwetsbare gebied introkken. "De druk neemt toe als de mensen zich niet aan de regels houden. Daar moet informatie over worden gegeven, misschien kunnen we dat wel beter doen."
Hoogland zegt verder dat hij 'blij' is met de Statenvragen van de SP en is nog bezig om zich te beraden over de definitieve antwoorden. Op dit moment is hij echter nog niet zover om de portemonnee te trekken voor meer BOA's in natuurgebieden "Het klopt dat sommige provincies meer geld overhebben voor handhaving dan wij, maar er zijn ook die het net zo doen als wij."
Douwe Hoogland