Toerismedeskundige: "Na de crisis liggen er volop kansen voor Fryslân"

"Na de crisis liggen er volop kansen voor de toerisme- en recreatiesector in Fryslân." Dat verwacht toerismedeskundige Albert Postma, lector bij hogeschool NHL Stenden. Mensen zouden zich dit jaar wel eens kunnen richten op de eigen regio. Dat betekent meer water- en campingvakanties.
Dr. Albert Postma © Omrop Fryslân, René Koster
Postma is betrokken bij het European Tourism Futures Intstitute, dat zich bezighoudt met het ontwikkelen van toekomstscenario's voor het toerisme. Die scenario's brengen nationale en internationale ontwikkelingen in beeld en bieden ondernemers en overheden een basis om beslissingen over investeringen te nemen.

Al gekeken naar eventuele pandemie

Het instituut deed dat altijd al, ook voor de crisis. Toen keken ze bijvoorbeeld naar de gevaren van 'overtoerisme' en de gevolgen van vergrijzing onder mensen die veel bootje varen. Ook toen al werd naast de mogelijke scenario's gewezen op 'disruptions': onverwachte gebeurtenissen die in een klap alles veranderen. Als voorbeeld werd ook toen al een mogelijke pandemie genoemd.
Bij het begin van de coronapandemie begon Postma samen met experts van andere hogescholen met het verzamelen van informatie uit binnen- en buitenland. Er spelen volgens Postma twee grote onzekerheden: hoe lang duurt het nog? En: hoe stelt de consument zich na de crisis op? Wil die snel terug naar hoe alles was, of past hij zijn gedrag aan?

Kansen voor Fryslân

Van de geschetste scenario's lijkt die van het 'verantwoorde toerisme' het meest logisch. Dat model gaat uit van groei van duurzaam toerisme, dat zich meer in de eigen regio afspeelt. Dat biedt goede mogelijkheden voor water- en campingvakanties, verwacht Postma. "In combinatie met regionale streekproducten betekent dat groeikansen voor het toerisme in Fryslân, omdat men ook de massa wil ontwijken. Fryslân kan die rust en ruimte bieden."
Postma waarschuwt wel dat de scenario's geen voorspellingen zijn.
Lector Albert Postma over de toekomst van het toerisme