Leeuwarder hogeschool NHL Stenden doet opening gefaseerd

De Leeuwarder hogeschool NHL Stenden heeft een plan opgesteld om nog voor de zomer een deel van de studenten weer op school te krijgen. Maar om grote aantallen gaat dat echter niet. Er wordt gedacht aan zo'n tien procent van het totaal.
Ljouwerter hegeskoalle NHL Stenden docht iepening fasearre
De eerste studenten die weer naar school mogen komen, zijn de studenten met een beperking. Voor die studenten was het de afgelopen maanden vaak lastig om mee te doen aan de online lessen of opdrachten. Daarnaast zouden de studenten die afstuderen de kans moeten krijgen om weer op school te komen. Daar wil NHL Stenden mee proberen de studievertraging zo veel mogelijk te beperken.
Wanneer deze eerste groep studenten weer in Leeuwarden kan komen, hangt voor een groot deel af van wat het kabinet daarover besluit. NHL Stenden hoopt vanaf half juni weer langzaam maar zeker te kunnen beginnen, maar hoe dat precies moet willen ze ook bespreken met de Veiligheidsregio.
Volgens bestuurder Klaas Wybo van der Hoek van NHL Stenden is het in ieder geval niet zo dat grote groepen studenten weer tegelijkertijd op het terrein van de hogeschool lopen. Het gaat in eerste instantie om de kleine groepen.
© Omrop Fryslân, Maaike van der Hoek
Een extra obstakel voor het weer opstarten van de lessen is dat studenten niet in de spits gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Het kabinet heeft gezegd dat studenten zo weinig mogelijk met de bus of trein naar school moeten komen, en als het niet anders kan dan alleen tussen 11.00 en 15.00 uur.
"Dat maakt de puzzel voor ons natuurlijk nog wel een stukje groter," zo zegt Van der Hoek. "Heel veel van onze studenten komen met het openbaar vervoer, zelfs als ze in de stad wonen. Als ze alleen tussen 11.00 en 15.00 uur in de bus mogen, moet je dus je lestijden daar op aanpassen." Dat zou volgens Van der Hoek betekenen dat de lessen die worden aangeboden of tussen die twee tijden worden aangeboden of 's avonds als de spits weer is afgelopen. "Dan mogen de studenten ook weer in het OV reizen, maar het maakt het allemaal wel een stuk ingewikkelder."
© Omrop Fryslân, Onno Falkena
In september zou het aantal studenten omhoog kunnen, zoals het nu lijkt. Van der Hoek wil hem dan met name richten op de nieuwe studenten. "Het gaat dan vooral om de eerste honderd dagen van de studie. Dan willen we ze zoveel mogelijk binnen hebben. Uit onderzoek blijkt dat dat heel belangrijk is om de nieuwe mensen echt een binding te laten hebben met hun nieuwe studie."

Geduld hebben

De rest van de studenten moet nog even geduld hebben, volgens Van der Hoek. Pas vanaf februari komend jaar zou er weer op grotere schaal onderwijs mogelijk moeten zijn. En dat zou betekenen dat een deel van de studenten bijna een jaar lang niet of bijna niet op school is geweest en alleen online les heeft gekregen."