FNP Leeuwarden: "Fysiek samenkomen onverstandig en bovendien verkeerd signaal naar buiten"

De FNP-fractie in de gemeente Leeuwarden vindt het een slechte zaak dat de gemeenteraad weer fysiek wil samenkomen. Nu de coronamaatregels langzaamaan worden versoepeld, is de fractievoorzitters gevraagd om elkaar op één locatie te ontmoeten, bijvoorbeeld in WTC Expo of Neushoorn. De meeste partijen zien dat wel zitten. Er moet nog officieel worden gestemd, maar de FNP vindt het heel onverstandig en zegt dat er bovendien een verkeerd signaal wordt afgegeven.
Gemeente Ljouwert © Omrop Fryslân
"Er zijn toch leden van partijen die het moeilijk vinden om thuis digitaal samen te komen. Zij vinden het makkelijker om elkaar fysiek te ontmoeten, bijvoorbeeld omdat ze thuis kleine kinderen hebben of niet een goede werkplek hebben om rustig samen te komen", zegt fractievoorzitter Jan-Willem Tuininga van de FNP. Vorige week kreeg Tuininga een notitie van de gemeente Leeuwarden over het plan. "Ik heb al met de griffier gepraat en gezegd dat wij een eenheid in Fryslân zijn en daarom ook één signaal af moeten geven naar buiten toe."
"...Wettelijke verplichte samenkomsten vallen buiten het algemene verbod op samenkomsten. Raadsvergaderingen vallen binnen deze categorie. Als het gaat om voorbereidende bijeenkomsten voor dergelijke bijeenkomsten, komen we al snel in de interpretatie terecht. Gesteld kan worden dat de voorbereiding voor een besluitvormende raad noodzakelijk is. Daarbij horen dan ook de fractievergaderingen, Open Podia en Politieke dialogen. Als ik kijk naar de interpretatie die o.a. de eerste en de tweede kamer toepassen dan kunnen ook dergelijke voorbereidende vergaderingen fysiek doorgaan zonder dat daarmee de regels worden overtreden..."

(citaat uit notitie van griffier gemeente Leeuwarden, 12 mei 2020)

Verkeerd signaal

"Ik vind dat wij als gemeente een slecht signaal afgeven naar buiten toe, als wij als raad wel weer samenkomen, terwijl bijvoorbeeld ondernemers in de horeca- of sportsector nog moeten wachten op definitief groen licht of ze de deuren weer mogen openen voor gasten."
Tuininga begrijpt dat er weer een tijd moet komen dat er stappen worden gezet naar het 'nieuwe normaal.' "Wij hebben echter nog een klein tijdje voor het zomerreces, laat ons dat dan ook afwachten." Volgens de fractievoorzitter verloopt de besluitvorming digitaal heel goed. "Natuurlijk zijn er mensen die thuis andere zaken hebben, zoals kleine kinderen, maar ik ben van mening dat zij dan thuis moeten zoeken naar andere oplossingen."
Ook Partij 058 en 50PLUS zijn volgens Tuininga partijen die het liever ook langzaamaan doen. "Om fysiek samen te komen moeten wij eerst verbouwen, bijvoorbeeld de publiekstribune beschikbaar maken voor raadsleden of plaats extern regelen, bijvoorbeeld bij WTC Expo of Neushoorn. "Voor die aantal weken tot het reces maakt dat ook niet meer uit. Informatieve delen kunnen wij prima thuis volgen, maar voor besluitvorming kunnen wij er niet bij zijn. Daar hoeft de hele fractie dan ook niet bij aanwezig te zijn."
FNP-fractievoorzitter Jan-Willem Tuininga