Noordelijke gemeenten krijgen regie in woningbouw: ook compensatie Centrale As

De gemeenten Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel krijgen de komende 10 jaar meer te zeggen over de woningbouw in hun gebieden. Het gaat om een experiment van de provincie. Een voorwaarde is wel dat iedere gemeenten een eigen woningbouwprogramma opstelt. Ook heeft de provincie een akkoord bereikt met Dantumadiel en Tytsjerksteradiel over het aantal woningen dat is toegezegd als compensatie voor de Centrale As.
© Provinsje Fryslân
Tot 2025 krijgen de gemeenten dus meet bevoegdheden om in te springen op vraag en aanbod. In de dorpskernen krijgen de gemeenten zelf de regie over het aantal woningen. Buiten de dorpskernen mag er alleen worden gebouwd als het binnen de dorpen niet meer mogelijk is en er wel behoefte is aan nieuwbouw. Ieder jaar moeder de voortgang van de proef worden geëvalueerd.
Daarnaast is er dus overeenstemming over de extra woningen als compensatie voor het aanleggen van de Centrale As. In Dantumadiel mogen er 115 woningen worden gebouwd en in Tytstjerksteradiel 150 woningen. Dat moet voor 2030 gebeuren. Eerder zijn in Dantumadeel als 35 woningen gebouwd die ook deel uitmaken van de compensatie.