Vernieuwing sluis en bruggen Kornwerderzand kan los: sluis moet uiterlijk in 2028 klaar zijn

Het vernieuwen van de sluis en de bruggen bij Kornwerderzand kan in 2022 beginnen. Provincie Fryslân heeft met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een overeenkomst gesloten. Als Provinciale Staten het goedkeuren, moet dit besluit voor de zomer nog worden getekend. Het is de bedoeling dat de bruggen uiterlijk in 2025 zijn vervangen en de sluis moet in 2028 klaar zijn als de financiering daarvoor rond komt.
© Omrop Fryslân
Gedeputeerde Avine Fokkens geeft wel aan dat de financiering van de sluis nog steeds in punt is. "De financiering moet nog geregeld worden, dat is een voorbehoud dat er nog is. De marktpartijen willen nog steeds een bijdrage leveren voor de sluis. Het vraagt meer tijd om de financiën rond te krijgen. Wij hebben nu gezegd: daar wachten we niet langer uit en we beginnen vast met de bruggen. Zoals het nu lijkt gaat het in juni behandeld worden en daarna kunnen we een handtekening onder de overeenkomst zetten."

Marktbijdrage

Het is de bedoeling dat er regelingen worden getroffen voor het innen van een marktbijdrage. Een daarvan is dat de bedrijven die belang hebben bij de aanpak, betalen voor het passeren van de sluis. Dan gaat het om schepen die anders niet in de sluis zouden passen. Waarschijnlijk zal die marktbijdrage in 12 tot 15 jaar kunnen worden betaald.
De breedte van de sluis moet van 14 naar 25 meter gaan. De lengte blijft hetzelfde en door de sluis moeten schepen met een diepgang van 4,70 meter kunnen. In plaats van de huidige draaibruggen in de A7 komen er vier zogenaamde basculebruggen. Dat zijn klapbruggen met een contragewicht. De doorvaartopeningen zijn 21,5 en 25 meter.

Aanpak in fases

De aanpak zal in fases gebeuren. Eerst worden de bruggen in de A7 vervangen, dat zal uiterlijk in 2025 klaar zijn. Tegelijkertijd begint ook het verdiepen van de geulen in het IJsselmeer, zo zijn de havens van onder meer Makkum en Lemmer beter te bereiken voor grote zeeschepen. Het zand dat vrijkomt, zal worden gebruikt voor projecten bij de Afsluitdijk, zoals de vismigratierivier.
Het werk zal door de provincie worden uitgevoerd, in samenwerking met Rijkswaterstaat als eigenaar van de sluis en de bruggen. Gedeputeerde Avine Fokkens geeft aan er blij mee te zijn dat het werk nu eindelijk kan beginnen.
Gedeputeerde Avine Fokkens