KNKB neemt beslissing: hele zomer lang geen officiële kaatswedstrijden

Voor 1 september zullen er in KNKB-verband geen wedstrijden meer gekaatst worden. Dat heeft de kaatsbond woensdag bekendgemaakt.
It keatsbûn KNKB (Koninklijke Nederlandse Kaatsbond) © KNKB | Wikimedia Commons
De eerder vastgestelde datum van 20 juni is daarmee van de baan. De KNKB is van mening dat er geen sprake kan zijn van prestatiesport binnen de anderhalvemetercontext. Kaatsverenigingen mogen met de nieuwe regels die nu gelden wel zelf alternatieve kaatsactiviteiten opzetten.
De KNKB heeft de leden laten weten dat er ruimte is voor kaatstrainingen en competitiekaatsen. De optie om die activiteiten uit te breiden naar ledenpartijen wordt in samenwerking met sportkoepel NOC*NSF onderzocht.

Kort septemberseizoen

Of het kaatsseizoen na 1 september verlengd wordt is afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus en de beslissingen van de overheid. De KNKB onderzoekt op dit moment de mogelijkheid tot kaatsen in september.
© Henk Bootsma
Het doel is om een alternatieve verkorte kaatsagenda voor die maand op te stellen. In september staan de regulier geplande wedstrijden van Pingjum, Marsum en Leeuwarden (De Oldehove Partij) nog gewoon op de agenda.
Voorzitter Karel Nijman van LKC Sonnenborgh: "Wij staan open voor alles. Ook voor kaatsen zonder publiek. Maar we lopen niet te hard van stapel. We worden steeds ingehaald door de actualiteit."

Verschillende opties

Dronryp en Bitgum hebben aangegeven dat ze ook belangstelling hebben voor een hoofdklassepartij in september. OKK Bitgum viert het 125-jarig jubileum en er zal om paarden gekaatst worden. OKK heeft in een eerder stadium aangegeven alleen te willen kaatsen als er publiek toegelaten kan worden.
Ook Kimswerd heeft een optie genomen op kaatsen in september. Verder zijn er van andere verenigingen nog geen concrete aanmeldingen gekomen om een hoofdklassepartij in september te organiseren, zegt KNKB-directeur Marco Hoekstra.
Winsum tsjin Baard © Omrop Fryslân, Aise van Beets

Freulepartij mogelijk op 19 september

De organisatie van de Freulepartij heeft aangegeven er wel voor te voelen de belangrijkste kaatspartij voor jongens van 14 tot en met 16 zonder publiek te kaatsen. De organisatie legt daarmee nadruk op de kaatsers, die maar een paar jaar de kans heeft om de Freulepartij te kaatsen.
De Freule heeft bij de KNKB aangegeven de partij te willen kaatsen op zaterdag 19 september. Voorzitter Tjeerd Dijkstra: "We hebben die datum als concrete datum genoemd bij de KNKB. Hij staat nu op de lijst bij de kaatsbond. We hebben gekozen voor een zaterdag, omdat we niet meer in de vakantietijd zitten. Daarnaast zouden we het mooi vinden als er voorafgaand aan de Freulepartij een aantal andere partijen gekaatst kunnen worden door de jongens. Bovendien hebben we gekeken naar de partijen die al op de agenda staan en zo zijn we tot zaterdag 19 september gekomen. Die datum bleef over."
Ook de organisatie van de Ald Meiers Partij in Hitzum wil in september de partij desnoods zonder publiek organiseren. De Ald Meiers Partij kan min of meer beschouwd worden als de Freulepartij voor meisjes.
© Omrop Fryslân

PC en Dames PC: Lastig verhaal

De datum voor de PC is ondertussen vastgesteld op woensdag 30 september. De organisatie heeft aangegeven dat zonder publiek kaatsen geen optie is. Gezien de nu geldende regels zou dat betekenen dat de PC niet meer gekaatst zal worden. Voorzitter Ids Hellinga: "Die kans is reëel. Maar dat was op 21 april ook al zo. Minister De Jonge heeft kortgeleden nog gezegd dat er geen beslissing is genomen over na 1 september. Het is alleen een spoorboekje. Het komt er nu op aan hoe de versoepeling uitpakt. Het aantal nieuwe besmettingen, IC-opnames enzovoort. Voor ons is 30 september alleen maar een datum. En zolang het verbod niet uitgesproken is, blijft dat zo. 'We'll cross that bridge when we get there.'"
Wigle Anema van de kaatsvereniging in Weidum wil graag een Dames PC organiseren. "We staan er positief in. We willen de Dames PC graag organiseren, met alles erop en eraan. Dus ook met publiek, maar dat zal wel lastig worden. En dan is het de vraag of het nog wel zin heeft. Maar als de vrouwen het willen, dan doen we het maar, maar dan zal het meer weg hebben van een normale kaatspartij. Maar goed, aan ons zal het niet liggen." Weidum heeft tot nu toe nog geen datum voor de Dames PC in september aangevraagd. "Dat laten we over aan de KNKB."
Bondsdirecteur Hoekstra laat weten dat het idee om september goed te benutten voor het kaatsen bij de mannen meer draagvlak heeft dan bij de vrouwen. Hoekstra: "Dat heeft bij de vrouwen verschillende praktische redenen. Bijvoorbeeld andere sporten (voetbal, volleybal) en studie."
Marco Hoekstra, voorzitter van de KNKB