Pilot met 'opbouwwerkers' in Ooststellingwerf wordt verlengd

De pilot die in de gemeente Ooststellingwerf wordt gedaan met zogeheten 'opbouwwerkers' in vier dorpen en één wijk, wordt met een jaar verlengd. De gemeenteraad wil de proef uitbreiden naar andere gebieden. De opbouwwerkers zijn onafhankelijk in dienst van dorpen en wijken. Die mogen dus bepalen waar een opbouwwerker mee aan de slag gaat.
Appelscha © Ronnie Porte
Uit een eerste evaluatie blijkt dat men in de dorpen positief is over de opbouwwerkers. Bewoners vinden een luisterend oor in de werkers. De pilot liep in Appelscha, Ravenswoud, Fochteloo, Makkinga en in de wijk Sawono in Oosterwolde. Ook in Donkerbroek, Elsloo, Haule, Langedijke en Oosterwolde-Noord is er vraag naar de steun van opbouwwerkers.

Uitbreiden met evaluatie

Ooststellingwerfs Belang, GroenLinks en de PvdA wilden de pilot eerst met een jaar verlengen. VVD en CDA waren daar niet voor, ook vanwege de onzekerheid door de coronacrisis. De ChristenUnie, Wij Lokaal, StellingwerfPLUS, D66 en Simon ter Heide wilden echter niet langer wachten. Uiteindelijk heeft wethouder Esther Verhagen voorgesteld om de pilot met twee jaar uit te breiden. Ze wil wel na een jaar weer een evaluatie te houden met een afweging over de kosten. Voor de komende twee jaar is er nu ruim 285.000 euro beschikbaar gesteld.