Fries zorgpersoneel voelt psychische druk door coronavirus

Verpleegkundigen zijn moe en voelen druk en onzekerheid als gevolg van de coronacrisis. Dat blijkt uit een enquête van de beroepsvereniging Verzorgenden en Verpleegkundigen (V&VN) onder bijna 500 leden.
© ANP
Aan de enquête hebben vooral wijkverpleegkundigen en personeel dat in verzorgingshuizen werkt meegedaan. De helft van hen zegt dat ze vooral vermoeidheid voelen, sinds de uitbraak van het coronavirus. Ruim 41 procent heeft last van stress, 61 procent heeft last van onzekerheid en 40 procent voelt hem of haar machteloos in deze situatie. Toch geeft 90 procent aan dat ze geen behoefte hebben aan psychische of mentale steun.

Beschermingsmiddelen

Terwijl landelijk veel zorg is over de hoeveelheid beschermingsmiddelen, speelt dat in Fryslân wat minder. De helft van de mensen die aan de enquête heeft meegedaan, zegt dat ze genoeg middelen hebben. Evenveel respondenten zeggen dat er te weinig materiaal is. Maar driekwart zegt dat ze nog nooit voor het dilemma hebben gestaan om patiënten te verzorgen zonder de goede beschermende middelen.
De meeste Friese verzorgenden voelen geen druk om aan het werk te gaan als ze geen beschermende kleding hebben. 18 procent voelt die druk wel, vanuit de organisatie. een kwart van de respondenten legt zichzelf die druk op, omdat ze patiënten of collega's niet in de steek willen laten.