Ruziemakers AZC Drachten uit elkaar gehaald: ieder naar een ander AZC

Het ging er raar aan toe afgelopen maandag in het AZC in Drachten. Een grote groep bewoners raakte in een ruzie met elkaar. Vijf bewoners werden naar aanleiding van de vechtpartij na andere asielzoekerscentra.
Fjochtpartij yn AZC Drachten
Het ging om een groep 'veiligelanders' en een groep Nigerianen, zegt woordvoerder Jacqueline Engbers van het COA. "De term 'veiligelander' wordt gehanteerd voor met name jonge mannen die uit Noord-Afrikaanse landen komen, de meeste daarvan zijn als veilig aangemerkt. De mensen daarvandaan hebben dus ook geen recht op een asielstatus. Wat we merken is dat deze groep een hoger aandeel heeft in allerlei activiteiten die we liever niet zien. Als zodanig worden ze ook aangemerkt. Het is voor hen hetzelfde als voor iedereen. Er gebeurt weinig in hun procedures momenteel."

Overgeplaatst

Engbers legt uit dat de mensen die bij de vechtpartij waren, voorlopig zijn overgeplaatst. "Er is een vijftal mensen van het AZC in Drachten en de amv-opvang daar naar andere locaties overgegaan, ze zijn alle vijf naar verschillende AZC's gegaan. Dat is een maatregel die we vaker treffen als het zo uit de hand loopt, juist om ze uit elkaar te halen. In Balk zit er één persoon uit Drachten. Het gaat om tijdelijke overplaatsingen, op een later moment wordt er gekeken wat er mee kan worden gedaan."

Rust in Balk

Directeur Gerrit de Lang van het AZC in Balk zegt dat er bij hem gelukkig geen incidenten zijn geweest, hoewel er wel spanningen zijn vanwege het coronavirus. "Op Balk zijn er tot nu toe weinig calamiteiten en daar prijs ik onze bewoners ook voor, dat ze hun geduld bewaren en met elkaar de lieve vrede bewaren."
Jacqueline Engbers van het COA
Het AZC in Drachten © COA